Höger eller vänster, bra eller dåligt, ont eller gott, vän eller fiende. Den som delar upp världen dualistiskt, riskerar att få en förenklad bild av verkligheten. Och dessutom fastna i värderingar och åsikter istället för att förstå på djupet.

Du behöver inte ha åsikter om allt

Om du bara söker efter att värdera det du iakttar, är risken att du tänker svartvitt. Jakten på att bedöma eller värdera får hjärnan att söka efter ”bra” och ”dåligt” istället för att förstå, och förvärva lärdom. Det finns en förväntan från omvärlden att du ska tycka och ha åsikter om allt och alla, men ignorera detta och försök istället förstå.

Språk som förenklar

Eckhart Tolle säger att etiketter får oss att missa livets storhet. Genom att förenkla det som tas in, missas nyanser och rikedom. Själv undviker jag därför åsikter, jämförelser och förenklingar i största möjliga mån. Det är inget måste att tycka något om allt, och det är inget fel att ignorera det som inte direkt angår dig.

Det förenklade språket är inte sällan boven i dramat vad gäller tyckandet. Dikotomin bra/dåligt antyder rent språkligt att det bara finns två möjligheter och alternativ. I själva verkat är verkligheten betydligt mer komplex. Genom att inte förfalla till förenkling, får hjärnan fri lejd att beskriva på ett mer mångfacetterat vis.

Så undviker du svartvitt tänkande

  • Sök inte efter att ha en åsikt, nöj dig med att förstå
  • Sök efter flera möjliga infallsvinklar, ifrågasätt den infallsvinkel du tenderar att föredra
  • Backa från det du vet för lite om och nöj dig med ett ”vet inte”
  • Kom ihåg att arbeta stoiskt och kontrollera tankar/känslor
  • Öva medvetenhet med meditation eller yoga