Som besökare på den här sidan är du troligen en person som drivs av att förbättras. Som en person som drivs av att förbättras är risken hög att du är onödigt och okonstruktivt hård mot dig själv.

Först och främst: En manlig drivkraft är just viljan till förbättring, i kontrast till den feminina viljan till självacceptans (”jag duger som jag är”). Det definitivt inget fel med att vilja förbättras, och det finns ingen egentlig motsatsrelation mellan strävan och acceptans. Det går att uppnå en balans, även om det är lätt att trilla i fällan: dålig självkänsla.

”Jag hade tur”

Den som vill förbättras kan ha en benägenhet att endast se bristerna hos sig själv, snarare än att fokusera på framstegen och belöna sig själv för dessa. I detta finns en rejäl utmaning, ”bluffsyndromet” (känt som the impostor syndrome på engelska). Kortfattat går det ut på att den drabbade hittar olika kreativa förklaringar på sina framsteg, som förtar prestationen. Exempelvis: ”jag hade tur”, ”så säger de för att vara snälla”, ”ingen märker att det jag gjort inte är speciellt alls”. En rad berömda personer har haft problem med bluff-syndromet, exempelvis Albert Einstein.

Jag ska inte tråka ut er med ingående detaljer, utan hänvisar till denna wikipedia-artikel för den som vill läsa mer:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bluffsyndromet

Det som är intressant är självklart hur man råder bot på bluffsyndromet. Här kommer några tips:

– Tvinga fram motbevis hos andra. Prata högt om din känsla. Förklara för dina vänner och arbetskollegor att du känner dig som en bluff. Se till att bli emotsagd, ja rentav få en utskällning för att du snackar skit.
– Tvinga fram motbevis hos dig själv. Sätt tydliga mål och delmål. Krossa dem.
– Använd ett bra system för att få saker gjorda. Viktigt är att du har en lista/spalt/dokument för allt som har gjorts. Detta kan du gå tillbaka till och visa dig själv om bluffsyndromet är på besök.
– Dokumentera. Skriv journal om hur du känner dig, och reflektera över varför du känner som du gör.
– Fysisk aktivitet. Skräm bort tvekan och vekhet ur kroppen genom att lyfta tungt, springa långt eller njuta av en trevlig stund med en trevlig person.