Stoicism är en av pelarna för projektet Maskulint. Det är en en grundläggande livsfilosofi, som går igen i allt vi gör och säger. En stor fördel är att stoicism kan appliceras på så mycket – som affärer.

Stoicism för målsättning och försäljning

Jag nämnde för min arbetsplats, inte alls för så länge sedan, att försäljningen inte bör fokusera endast på resultatet av säljinsatserna. Istället bör vi se till kvaliteten och genomförandet som föreligger resultatet. Vi bör se våra ansträngningar som fullföljda när det är upp till kunden att besluta, precis som i den stoiska liknelsen med att arbetet är klart när pilen är avfyrad från bågen.

Varför förespråkar jag detta? I annat fall blir vårt välmående och humör beroende av utfallet, externa faktorer. Våra öden ligger i större utsträckning i andras personers händer. Den som släpper sitt engagemang när han har gjort precis allt han kunnat, med så god kvalitet som bara är möjligt, han har gjort tillräckligt.

Stoisk hantering av motgångar

Stoicismen är som gjord för att hantera motgångar. Målet är att handla lugnt och sansat, även fast känslostorm hotar. I affärssammanhang är det väldigt sällan av godo att tappa fattningen eller bete sig emotionellt. Att sitta lugnt i båten med ett kallt huvud lönar sig i de allra flesta sammanhang.

En stoisk hantering av ett ekonomiskt nedslående resultat är att behålla ett neutralt sinnelag, att inte handla i panik eller affekt. Utan influens av känslor och sådant som pessimism, är det större chans att du tar ett vettigt beslut. Om det beslutet är att, utifrån rationella tankar, avveckla verksamheten eller att ha is i magen, det vet bara du.

Hantering av kunder

Marcus Aurelius förberedde sig varje morgon på att han skulle möta idel idioter under dagen. Detta var för att vara redo för värsta tänkbara, och inte förfalla till önsketänkande. Alla som har kundkontakt i någon mån vet att det ibland kommer sådana med absurda önskemål, oväntade krav, felaktiga påpekanden eller allmänt otrevligt beteende. För den som är förberedd, blir det mindre av en pina.

I själva dialogen med en besvärlig kund är det viktigt att behålla lugnet, ställa frågor om det eventuella missnöjet som vore det framfört av en trevlig person. Agera korrekt, brusa inte upp och se till att få allting viktigt dokumenterat.

Stoicism för inre konflikter i företaget

Ibland kan det uppstå slitningar internt. Inte sällan drar sig de trätande undan åt varsitt håll, och vägrar lösa konflikten. Alternativt fortgår konflikten i flera år. Detta är naturligtvis inte av godo för företaget och dess kultur. Konflikter bör lösas, på det ena eller andra sättet.

Stoicismen kommer till pass i detta, genom att du kan agera som en diplomat och fråga ut var och en av de trätande för att se vad problemet är. I slutändan kanske du kan komma med ett förslag som avslutar konflikten, då involverade och emotionellt triggade medarbetare troligen är obenägna att lösa sina problem själva.