En av de viktigaste lärdomarna jag gjort som företagare är vikten av tydlighet. Ju tydligare ett avtal är, desto mindre problem är att vänta senare. Friskriv dig från alla eventuella problem redan från början, och du kan sova lugnt sedan.

Lojalitet kommer alltid först

Jag tillhör de mest nitiska jag vet när det gäller löften och lojalitet. ”Vita lögner” brukar det pratas om, men jag personligen ser alla lögner som just lögner. Varje steg från osanning, även undanhållande eller smygande, räknas in på illojal-skalan i min värld. Något som jag vet att förvånar människor, och ibland skapar det också problem. Men det är värt dessa problem, för att kunna garantera bra människor runt mig.

En riktig man håller sina löften

Således: genom lojalitet är jag bunden till mina löften. Om jag har lovat att ta ner månen kommer jag att ta ner månen. Det är ett omöjligt uppdrag, så därför aktar jag mig även för att lova saker som är omöjliga att hålla, men det är en annan fråga. Lojaliteten och sanningsenligheten gör att konflikter inte kan undvikas. Eftersom jag inte vill lova något som inte kan hållas, kommer jag att säga det obekväma redan från start. ”Nej, det kommer inte att fungera med den budgeten”, eller vad det kan vara.

Konflikträdd? Du får köra ändå

Ofta är det konflikträdsla som gör att människor inte säger vad de egentligen tycker, och i affärer är detta tyvärr inte ovanligt. Vid flertalet tillfällen har en underleverantör eller samarbetspartner lovat guld och gröna skogar, och så har tiden gått. När det närmar sig projektslut kommer velandet, tvekandet och så skulle ju den där budgeten egentligen ha varit större än vad som sades. Problemet är att då är det ofta för sent, och kunden ska inte behöva lida för att en slarver varit orealistisk. Den där val-putten får skylla sig själv, och lära till nästa gång.

Jag är oresonlig, rigid och oflexibel

När diskussionerna ändå kommer, med de där slarvpellarna som inte kunde planera ordentligt, vad gör jag då? Jag är fullständigt obeveklig. Detta kommer som en överraskning för många, och ofta kan det vara en vändpunkt. Det är nog inte så vanligt att vara så rak och ”omöjlig”. Detta kommer från att det finns en tolerans för slarv och oseriositet. Men inte hos mig.

Hur löses då detta?

Se till att ha allting på pränt innan projektet börjar. Om det är du som är ansvarig för projektet, se till att fråga ut underleverantörerna om de verkligen är nöjda med upplägg och betalning – även om det blir krångel. Om du är underleverantören – se till att ha täckning för sämsta tänkbara scenario. Och du – se till att det finns en tydlighet även gentemot kunden. Det ska inte finnas utrymme för ändringar i efterhand – åtminstone inte om det inte framgår i kontraktet vad som gäller vid sådana fall.