Detta är den första artikeln i en serie inspirerad av Jack Donovans bok ”The Way Of Men” (här berättar vi mer om boken) där författaren utgår från fyra dygder som är specifikt manliga. De fyra dygderna är mod, styrka, ära och mästerskap. Detta är dock inte direkt taget från boken utan mina egna resonemang utifrån Donovans slutsatser.

De flesta män har säkert blivit ombedda av en syster, mamma eller flickvän om att döda en spindel i huset utan att tänka ”vilken jävla tönt hon är”, annat är det om en man skulle fråga samma sak. Från de första åren vi blir gamla nog att leka med andra pojkar har vi utmanat varandra till att göra saker som kan verka skrämmande. Flickor har säkert sina egna utmaningar sinsemellan, men knappast när det gäller samma typ av utmaningar och inte i samma omfattning.

Vi kan inte bli män utan att uppvisa mod

I traditionella samhällen och bland ursprungsbefolkningar runt om i världen, genomgår pojkar nästan alltid en passagerit som kräver mod, för att markera övergången från pojke till man. Det kan handla om militärtjänstgöring eller om att möta och döda ett farligt djur. För kvinnor markeras övergången från flicka till kvinna oftast av deras första menstruation. En kvinna är något man blir av naturen i och med att de börjar blöda, för män handlar det oftare om att få någon (eller något) annat att blöda. För kvinnor innebär deras övergång att de kan producera en avkomma, för männen handlar det om att de ska kunna beskydda sina kvinnor och deras avkommor.

Män och vikten av risktagande

Vi vet också att män är mer benägna att ta risker vilket tar sig uttryck i mäns överrepresentation i allt från extremsporter till Wallstreet. Vi kan även se det i politiken där kvinnor tenderar att oftare rösta på partier från vänsterkanten som förespråkar trygghet, välfärd och jämlikhet. Medan män tenderar att rösta mer på högerpartier som förespråkar mer fri konkurrens, för en stark militär och meritokrati. Givetvis kan även kvinnor uppvisa mod och risktagande, men det är inget som krävs av dem, och ingen kommer anklaga en kvinna som är feg för att vara okvinnlig. För män är mod och i dess förlängning risktagande, en omistlig del av deras identitet som män.

Vikten av mod för män i historien

Mäns roller i samhället har alltid varit som beskyddare, försörjare och som ledare, alla dessa saker kräver mod, även om det inte är i samma omfattning som tidigare. Historiskt sett har vår roll som beskyddare av våra familjer och samhällen inneburit att vi regelbundet riskerat våra liv i kamp mot inkräktande stammar och farliga djur. I vår roll som försörjare brukade våra insatser avgöra om vår familj och stam skulle överleva eller svälta. I vår roll som ledare för såväl för våra familjer som samhällen var vårt agerande avgörande för gruppens känsla av trygghet, mening och riktning.

Vikten av mod för män idag

I dagens postmoderna samhälle, som troligtvis kommer att passera som en parentes i vår mänskliga historia, har våra roller som män inte samma tyngd eller självklara plats som den alltid haft annars. Så vilken roll spelar mod för män av idag?

Beskyddaren

Vad gäller vår roll som beskyddare kan många män idag leva ett helt liv utan att behöva försvara sig med fysiskt våld. Men din kapacitet till våld och styrka som mest synligt syns i din fysik, är fortfarande något som är attraktivt för kvinnor och något som väcker beundran och respekt hos andra män. Dessutom är det alltid bättre att kunna utöva våld än att inte kunna det, och framförallt mod för att våga utöva det. För även i det mest fredliga samhället finns det inga garantier för att du aldrig kommer att behöva försvara dig.

Försörjaren

Vad gäller vår roll som försörjare, även om de flesta kvinnor idag arbetar och kan försörja sig själva är det ingen hemlighet att de flesta kvinnor föredrar en man som tjänar mer än dem själva. Historiskt sett har män alltid behövt vara livegna för att kunna uppfattas som riktiga män, och det är fortfarande en viktig del för vår självkänsla och värde, läs mer om detta i min artikel ”En man är vad han åstadkommer”. För att en man ska kunna vara livegen idag krävs det ofta att han startar eget, vilket utöver intelligens ofta kräver en stor portion mod.

Ledaren

Vad gäller vår roll som ledare; även om de flesta familjer i väst idag anses vara ”jämställda”, visar statistik från dejtingsidor att kvinnor oftast söker män som kan fatta beslut, ta initiativ och leda, medan män nästan aldrig söker efter samma egenskaper hos kvinnor. Att kunna leda, om så det bara handlar om att kunna leda sig själv, är detta en självklar del av vår roll som män. Ledarskap är även starkt knutet till ansvarstagande, och när män manas till ansvar brukar det vara med orden ”man up” eller på svenska ”var en man för fan”. Ledarskap handlar ofta om att ta tuffa beslut vilket ofta också kräver en hel del mod.

Oavsett om det handlar om att be vår chef om en löneförhöjning, försvara vår kvinna från tafsande män på krogen, eller om att leda vår familj genom en tid av hårda motgångar, krävs det mod, och inte vilket mod som helst, det krävs mannamod!

Läs om de andra manliga dygderna:
Styrka
Ära
Mästerskap
Läs om boken The Way Of Men, där dessa dygder omnämns