Detta är den andra artikeln i en serie inspirerad av Jack Donovans bok ”The Way of Men” där författaren utgår från fyra dygder som är specifikt manliga. De fyra dygderna är mod, styrka, ära och mästerskap. Detta är dock inte direkt taget från boken utan mina egna resonemang utifrån Donovans slutsatser.

Män är starkare än kvinnor

Män är generellt sett starkare än kvinnor, men styrka är viktigt för män oberoende av kvinnor. Redan som barn är det vanligt att höra pojkar säga saker som ”min pappa är starkare än din pappa” eller ”jag kan lyfta större stenar än dig”. Innan vi börjar jämföra oss med andra pojkar i status baserad på inkomst, utbildning, sportsliga bedrifter och så vidare, är fysisk styrka en självklar parameter för manlighet, från tidig barndom till vuxen ålder.

Styrka är givetvis viktigt för alla människor, men särskilt för män. En man som uppvisar fysisk styrka förknippas automatiskt med flera andra positiva kvalitéer, som disciplin (han måste träna mycket), genetisk duglighet och fertilitet (han måste ha bra gener och en hög dos testosteron) samt kapacitet att försvara sig (jag skulle inte vilja gå upp i ringen mot honom!).

Vi har alltid uppskattat fysisk styrka hos män

I vårt moderna samhälle verkar en egenskap som styrka mindre viktig än någonsin, men under mer än 90% av vår existens har det inte varit så. I traditionella jägar- och samlarsamhällen var fysisk styrka oerhört viktigt. En man som uppvisade styrka var troligtvis en bättre jägare och var därmed också bättre rustad att försörja en familj. Han var troligtvis också en bättre krigare vilket var användbart i strid mot andra fientliga stammar och mot andra manliga rivaler inom stammen.

Det är utifrån dessa uråldriga antaganden vi kan förstå varför fysiskt starka män i regel vinner mer attraktion från kvinnor och respekt av andra män. Uppvisande av fysisk styrka kan dock vara bedräglig, eftersom en fysiskt stark man ändå kan vara feg, inkompetent eller ha andra egenskaper som gör honom oduglig i många sammanhang. Men vad gäller ett första intryck på både män och kvinnor är en väl utvecklad fysik i regel en tillgång.

Det är bättre att vara stark än att vara svag

Oavsett vilka andra kvalitéer du har som man är det otvivelaktigt så att det är bättre att vara fysiskt stark än att vara svag. En fördel med styrka som dygd är att det är något vi alla kan utveckla med rätt kost och träning. Alla kan inte se ut som Arnold Schwarzenegger, men vi kan alla bli starkare och större versioner av oss själva.

Det finns givetvis även många fler fördelar för män med styrketräning än att ge sken av att vara starka. Fysisk styrketräning leder till att vi producerar mer testosteron som hos män leder till att vi blir mindre sjuka, det motverkar depression, ger oss mer energi och en högre självkänsla. Styrketräning är även ett bra sätt att utveckla mental styrka eftersom det fodrar mycket vilja och disciplin.

Läs om de andra manliga dygderna:

Mod
Ära
Mästerskap
Läs om boken The Way Of Men, där dessa dygder omnämns