Ordet ”Mansdominans” har blivit ett vanligt buzzword i mainstream-media, under en period övervägde vi därför att ha det som namn för den här sidan, men vi valde till slut att använda ”maskulint” istället för att undvika fokus på politiska frågor istället för vad sidan egentligen handlar om – personlig utveckling för män.

Mansdominans – negativt?

I dagligt tal och krönikor i dagspressen används ordet ”Mansdominans” uteslutande som något negativt, och som en förevändning för att motarbeta en upplevd överrepresentation av män inom olika områden i samhället. Man utgår i dessa sammanhang ifrån att en jämn fördelning av kvinnor och män inom vissa områden i måste ha ett egenvärde i sig självt.

Ofta handlar det då om att få in kvinnor i styrelseposter på stora företag eller som ledande skådespelerskor i filmer och dylikt. Av någon anledning höjs sällan röster för att få in fler kvinnor i arbeten som sophantering eller som gruvarbetare. Inte heller hörs det några klagomål på överrepresentation av kvinnor inom traditionellt kvinnliga yrken som barnmorskor eller fritidsfröknar, men det är oviktigt i sammanhanget. Vad som är viktigt i sammanhanget är att man upplever att mäns dominans inom ett flertal områden är något negativt och att det måste bero på ett orättvist system.

Hemlig konspiration

Kanske är det så, att det finns en hemlig konspiration som gör att män är överrepresenterade inom olika områden (läs Jakten på patriarkatet), det kanske även är ett illasinnat system som ligger bakom svartas överrepresentation inom NBA eller att judar är överrepresenterade som Nobelpristagare, det låter jag vara osagt. Personligen tror jag mer på att olika grupper generellt sett* är bättre inom vissa områden än andra grupper, och att främst den fria marknaden är en garant för att detta tar sig uttryck i en ojämlik fördelning av resurser och positioner i samhället snarare än illvilliga konspirationer om patriarkatet eller dylikt.

Oavsett vad mäns dominans inom olika områden beror på ser vi på Maskulint.se inte detta nödvändigtvis som något negativt. Den västerländska civilisationens framgångar och den fria marknaden bygger främst på fri konkurrens och meritokrati, och det är inom de ramarna som vi som män strävar efter att dominera. Kanske du hört någon säga något i stil med ”såg du Djurgården mot AIK igår? Djurgården dominerade totalt”. Detta är en haltande analogi för mig eftersom jag avskyr att titta på de flesta sporter, men för resonemangets skull; är det negativt att ett lag i detta sammanhang tilläts dominera över ett annat?

Särbehandling bör utgå från meriter

Vad skulle poängen med sport vara i huvud taget om individer eller grupper av individer inte tilläts prestera bättra än någon annan? Ska jag tillåtas delta i löpning på elitnivå och ha en chans, måste vi nog införa obligatoriska skor gjorda av bly för alla andra tävlande, främst från Kenya. Vi vill givetvis dominera på lika villkor eller inte alls. Diskriminering utifrån kön, ras eller religion är redan olagligt i Sverige och västvärlden, och det står vi givetvis bakom, däremot tror vi inte på kvotering eller ”positiv särbehandling” särbehandling som inte utgår från meriter är alltid negativt.

Vi som skriver på denna sida gör inte det för att vi redan är dominanta inom alla eller några områden. Vi gör det inte heller för att vi vill trycka ned andra eller hindra andra från att nå dit dom vill komma. Vi som skriver på denna sida gör det för vi vill lyfta oss själva, för att bli de bästa män vi kan bli utifrån våra nuvarande förutsättningar, om det leder till att vi dominerar inom karriär, hälsa och relationer är det givetvis positivt, vem ger sig in i någonting för att förlora?