Jag har i alla år velat ha en mastermind-grupp, men det har stupat på att jag inte fått ihop 10 vettiga människor. Först nu förstår jag att en mastermind-grupp inte bör vara stor, utan liten.

Vad är en mastermind-grupp?

En mastermind-grupp är en samling med personer som hjälper varandra att utvecklas. Det kan ofta röra sig om affärsrelaterad förbättring, men även om personlig utveckling och arbete med egna projekt. I regel är det högpresterande personer som bildar dessa grupper.

I gruppen hjälps medlemmarna åt att hjälpa varandra genom att hålla varandra ansvariga för sin egen förbättring och utveckling. Detta är också styrkan i en mastermind-grupp. Ingen vill ju skämma ut sig genom att bryta sitt löfte till personer han respekterar.

Vilken nytta kan du ha av en mastermind-grupp?

Genom att vara med i en grupp av detta slag kan du växa otroligt mycket, mot nivåer som inte skulle vara möjliga annars. Det hela hänger förstås på att du har andra personer i gruppen, som har en expertis som du saknar.

Den stora fördelen är att du får hjälp med att hitta utvecklingsbehov som du själv inte kan hitta, på grund av okunnighet. En person som är okunnig om datorer och internet kan naturligtvis inte se hur hans verksamhet skulle gynnas av de möjligheter som ges online. Och för en som är ny på aktiehandel kan det lätt te sig som ett riskabelt val att spela på börsen.

Hur stor ska gruppen vara?

Själv var jag fastkörd i en idé om att en mastermindgrupp behöver ha många medlemmar. Detta berodde på att jag hade de olika grupperna online som förebild, där ett stort antal män hjälps åt med utvecklingen. När jag nyligen lyssnade på John Lee Dumas, grundaren av framgångsrika entreprenörspodden EO Fire, ändrade jag mig. Han föreslog nämligen 3-4 personer.

I över fem års tid har jag och Ernst stämt av veckovis och gett varandra ”läxor”. Det vi har är faktiskt en mastermindgrupp på två personer. Med två medlemmar till vore det en fullskalig mastermind. Jag gillar den tanken. Det är dock inte viktigt att växa till varje pris, utan att rätt personer är med i gruppen.

Hur får du medlemmar?

Grunden i att skapa en sån här grupp är att du faktiskt har något att ge själv. Vad är du bra på, som andra kan vara intresserade av? Fundera över detta och använd det som argument när du tar kontakt med de personer du vill få med i gruppen. Vad får de ut av att vara med? Detta bör vara din fokus.

Kanske anser du att du inte har något speciellt värde att ge. Betänk då att det mest självklara för dig, kan vara hett eftertraktat av andra. Det kan räcka med att vara bra på att bygga hemsidor, vara kunnig om böcker och författare, eller vara en van och bra far. Det går att vara expert på allt. Och det räcker med att vara två steg före någon annan för att räknas som en expert.