Är du en person med många järn i elden? Det är dags att göra dig av med en eller flera av dessa. Förklaringen är att du gör betydligt sämre ifrån dig på vart och ett av dina områden, eftersom du lägger så få procent på varje.

Supermännen som tror sig klara allt

De flesta mångsysslande män jag pratat med om angående multitasking är helt övertygade om att just de är undantaget på jorden. De tror sig klara att hantera alla sjutton områden på en nivå som ingen annan man klarat förut. Tror du att de har rätt? Nej, förutom att de är envisa och dumdristiga agerar de rent arrogant och korkat.

Ödmjukhet är en dygd många män, inklusive jag själv, behöver öva på. Det är positivt att vi tror på oss själva, och bygger en bra självkänsla. Den som ser sig som ofelbar är dock inte benägen att utvecklas, och det är just därför vi behöver öva på ödmjukhet och att alltid sträva efter att ha ett öppet sinne. Det tyder på enfald att inte vilja lära sig nytt och ständigt bli bättre. Detta gäller även den som uppnått mästerskap inom ett område.

Dra ner på antalet sysslor och nå bättre resultat

De personer som klagar på att ”det är mycket nu” har ofta problem med antalet olika sysslor, snarare än mängden arbete. Varje gång du ska till med en ny syssla behöver hjärnan ställas om. Det är som att ställa om en maskin i en tillverkningsindustri. Omställningen av maskinerna för olika sorters produkter kommer att ta sin tid, och kräva en massa energi.

Ju färre sorts uppgifter du ägnar dig åt, desto mindre mental energi kommer det att gå åt. Därför är det av vikt att identifiera sådant som sticker ut och inte passar in med dina övriga uppgifter, för att ta bort dem. Exempel: jag drev ett filmproduktionsbolag, jobbade på reklambyrå och som filmlärare för mellanstadiet samtidigt. Utöver detta var jag även engagerad i Maskulint och mitt eget författande/coachande. Samtidigt som jag trappade ner åtagandena i filmproduktionsbolaget, slutade jag som filmlärare. Dessa var två inledande steg för att få bort ”järn” ur elden.

Vikten av alignment

Alignment handlar om att få saker och ting att dra åt samma håll rent praktiskt och innehållsmässigt, och är ett ämne vi har avhandlat tidigare. Om bortrensning är det ena steget för att få bort de många järnen i elden, så är alignment det andra. Det du behöver göra är att identifiera de olika sysslor du ägnar dig åt, och se hur de gynnar varandra samt passar ihop.

Kommer du ihåg klassiska knep och knåpet ”Vem ska bort”? Det handlar om att identifiera vad som inte passar in i ett givet sammanhang. Det kan vara fyra frukter och ett djur, eller fyra fordon och en byggnad. Jobba på detta sätt med dina åtaganden. Vad är det som passar minst in? Avlägsna detta. Om du inte vill avlägsna, fundera på hur utövandet av ett område kan gynna ett annat.

Så har jag rensat vidare

I exemplet ovan berättade jag hur jag trappat ner på ett företag och slutat med ett åtagande. Efter detta har jag insett hur mitt yrke som sökmotoroptimerare kan gynna både Maskulint och min egen verksamhet som författare och coach. Samtidigt ger dessa två projekt mycket praktiskt kunskap till mitt yrkesutövande. De korsbefruktar varandra.

Idag har jag inga områden i mitt liv som spretar åt det ena eller andra hållet, och jag upplever en större harmoni i mitt liv. Projekt och saker att göra har jag så det räcker och blir över, men de går i linje med min utveckling i stort och är därför inget som tynger eller stressar mig.

Varför du ska rensa i ditt liv

På en individnivå är det först och främst du själv som lider av att ha för många (olika) järn i elden. Om du som jag är en familjeman som har ansvar för fler personer än du själv, är det av vikt att du tar bra beslut i ditt liv. Jag ser det som min plikt att sköta min hälsa, min ekonomi och mina åtaganden på bästa sätt då det annars kan drabba andra.

Ta dig en funderare på vilka som förlorar på att du inte tagit tag i din situation full ut. Även om du är singel är det vettigt att skapa en bra rutin, då det förr eller senare kanske är dags att skaffa en familj. Du har mycket att vinna om du är redo redan från dag 1.