Agerar du som en realist eller en idealist? Det sistnämnda kan vara nobelt och lockande, men sluta med att du och dina närmaste råkar illa ut. Hur ser ditt riskmedvetande ut? Har du förberett dig för en kris och agerar du riskmedvetet i din vardag?

Skicka inte viktiga familjemedlemmar in i vargens lya

Som boende i Dalarna har jag hört förklaringen många gånger: ”man borde kunna släppa hunden, som vi alltid har gjort” angående problemet med vargar i skogarna. En del jägare släpper sina hundar lösa på grund av detta, och ofelbart blir de dödade av de betydligt aggressivare vargarna som skyddar sitt revir.

”Ge fan i att släppa hunden om du är rädd om den” är min stående kommentar. Det är helt enkelt väldigt osmart att släppa hundar in i känt vargrevir, och detta faktum har ingenting att göra med var jag eller någon annan står i vargfrågan. Det handlar om överlevnad och säkerhetstänkande, punkt slut. Ändå bemöts denna ståndpunkt inte sällan med känslomässighet och hänvisning till hur saker borde vara.

Räkna med faror

Det finns en anledning till att vi lär barn att se sig för när de går över vägen, att de inte ska åka bil med främmande män som bjuder på godis. Det finns en anledning till att vi avråder kvinnorna i vår bekantskap till att inte gå lättklädda och berusade genom skumma kvarter på kvällarna. Vi vill helt enkelt inte att de ska råka illa ut.

Ändå tenderar vissa personer att agera oförståndigt som ett sorts statement, för att de ”borde” kunna bete sig på ett visst sätt i den bästa av världar. Tanken att ensamma oskyddade kvinnor ska kunna gå säkra hem på natten är förstås välmenande, och i vem skulle väl inte vilja bo i ett så säkert samhälle? Realiteten säger dock annat, det vet alla som följer nyhetsrapporteringen.

Den bästa av världar är inte så bra som du vill

Den tyska filosofen Gottfried Leibniz hävdade att vi lever i den ”bästa av alla möjliga världar”. Det var hans försök att lösa problemet med hur en god gud kan tillåta ondska i världen. Kanske lever vi i den bästa av möjliga världar, men det säger ingenting om hur bra den egentligen är. Faktum är att många människor lider dagligen, vi plågas av krig, svält, sjukdomar och andra problem.

Lösningen är att vi helt enkelt behöver vara beredda på dåliga tider. Idealistens väg är god, för den som vill sätta upp mål för en bättre värld. Realistens väg är den som behöver anammas till vardags. Det finns så mycket vinning i att förbereda för ett värsta-scenario, att det helt enkelt inte är rimligt att låta bli. Detta går hand i hand med stoicismens läror.

Så förbereder du dig och dina närmaste

Prata med de personer du har runt dig, barn och kvinnor framförallt, och gå igenom de risker som finns i vardagen. Förklara att det finns farliga människor, och lär dem att identifiera och agera på ett vettigt sätt. Detta inkluderar allt från allmänt trafikvett till inköp av försvarsspray. Kvinnor och flickor bör få en rödpillrad insikt i hur män tänker, framförallt de män som låtsas vara kompis med annat i kikaren.

Något annat jag kan rekommendera är att du tar en titt på så kallad prepping. Vi kommer att publicera en artikel om prepping längre fram, och därför går jag inte in på några konkreta tips. Det enda tipset jag ger är: gå med i grupper och communities med preppers. Vissa är totala foliehattar, men det är värt att bortse från detta. Det finns mycket att lära sig.