Vill du bli en uppskattad man bland vänner och bekanta, hos kvinnor och hos dina egna barn – ge dem trygghet. Genom att vara en trygg man som ger stöd och tar ansvar kan du göra en avsevärd skillnad i mångas liv.

Alla vill ha trygghet

En man som utstrålar trygghet är någon människor söker sig till under kristider, för vägledning och stöd, och för att få möjlighet att vara sig själva. Att känna trygghet är ett viktigt mänskligt behov, och har så varit i alla tider.

Trygghet är något som fyller olika funktioner i våra liv, och jag tänker inte bli långrandig kring detta. Därför tar jag här nedan några exempel på olika aspekter av trygghet.

Trygghet genom pålitlighet

Den som håller sitt ord, alltid är rak och säger vad han tycker kommer att vinna respekt. Även hos oliktänkande. Ett ansvarstagande och moraliskt konsekvent beteende kommer att ge en förutsägbarhet, som ger trygghet.

Lojalitet ger trygghet.

Trygghet genom acceptans

Jag läste någon gång ett citat med innebörden om att frihet är att få leva sitt liv som man önskar. Frihet brukar ibland anges som motpol till trygghet, men jag ser istället hur de två är intimt förenade med varandra. Känslan av frihet skapar trygghet, och känslan av trygghet skapar frihet.

När jag dejtat har jag märkt hur kvinnor älskar att få vara oförfalskade och ”sig själva”. Detta har gett dem en trygghet, och utifrån denna trygghet har min samvaro med dem blivit avslappnad och trivsam. För oss män är det bekvämt att kunna vara frispråkiga och tala öppet utan att skräda orden. Detta är ett annat sätt att få vara ”sig själv”.

En tillåtande atmosfär ger trygghet, medan krav på anpassning efter regler du inte valt själv ger otrygghet och vanmakt.

Säkerhet genom trygghet

En av de mer självklara aspekterna med trygghet är säkerhet, beskydd. Är du redo att rycka ut för att skydda dina nära och kära, din gemenskap? Bara vetskapen om att sådana män finns skänker trygghet till människor.

Medan politiker lovar guld och gröna skogar, träter och utreder, finns det handlingskraftiga män som är redo att rycka ut vid översvämningar, bränder, katastrofer och vid krig.

Trygghet – en illusion?

Till syvende och sist är trygghetskänsla just detta: en känsla. Det är något som, liksom trivsel och frihet, skapas i ditt eget huvud. Detta är en viktig vetskap vad gäller trygghet.

För precis som trygghet skapas i ditt huvud, gör även otrygghet det. Ibland är anledningarna orimliga, som vid ångest. Då gäller det att veta vad du kan göra med ditt mindset, och i ditt liv, för att åter få makt och kontroll över din situation.