Jordan Peterson är tillbaka från sina medicinska bakslag med tolv nya livsregler. Här vill jag ge sex råd att tänka på för de som väljer att följa honom.

Jag känner mig fortsatt kluven inför Peterson-fenomenet. Han har definitivt bidragit till mycket positivt i mainstream-media, med vad som borde vara självklara invändningar mot rabiata feminister, politiskt korrekthet och dylikt.

Han ger även många bra råd till företrädesvis unga män i sina föreläsningar och böcker. Men det finns några viktiga områden där jag anser att Peterson inte bara är fel ute, men riskerar att leda sina följare i fördärvet.

Därför lägger jag härmed ödmjukt fram sex råd till följare av Peterson som en motvikt mot vad jag anser är hans mer missriktade idéer.

1. Umgås med män som ställer krav, inte bara de som vill dig väl

En av Petersons livsregler är ”umgås med människor som vill dig väl”, ett bra råd, man jag skullle vilja lägga till – umgås med män som ställer krav på dig.

Att vilja någons bästa är inte alltid samma sak som att veta någons bästa. Det är viktigt att vi umgås med de som gratulerar oss när vi gör något bra. Men lika viktigt är att umgås med de som vågar säga ifrån när vi är på fel väg.

2. Försök inte få godkännande från de som hatar dig.

Peterson ägnar väldigt mycket energi åt att förklara vad han inte är, och är ganska luddig med vad han fakiskt är för. Det enda som framgår tydligt är att han är en individualist, enligt mig hans svagaste sida (se nästa punkt).

Anklagelser om att Peterson skulle vara sammankopplad med extremhögern har fått Peterson att utnämna sig själv till en grindvakt mot högerns idéer, vilket givetvis var målet för de som angripit honom.

Men för allt hans avståndstagande har han inte fått mer godkännande av sina belackare, det har bara gjort honom mer bunden till deras agenda, och får honom att framstå som svag, och hindrar honom dessutom att medge när högern faktiskt har rätt.

3. Förstå att du är en länk i en kedja

Peterson säger att vi inte borde känna stolthet över saker som våra förfäder gjort, eftersom deras bedrifter inte är våra egna. Detta är ett märkligt argument som bygger på en feltolkning av denna typ av stolthet.

Om min son skulle uppnå en fantastisk bedrift som vuxen, kommer jag vara stolt över honom, inte för att jag bär ansvaret för hans agerande, men för att jag lagt grunden till vad han kunnat bli.

När svarta kände stolthet över Obama som första svarta presidenten i USA, tog de inte åt sig äran för hans personliga bedrift, men de såg det som ett bevis på svartas potential.

Peterson vågar bara ha en identitet som ”hedersmedlem” i en aboriginsk, för honom etniskt främmande, stam i Kanada (typ som en hangaround). Så ängslig är Peterson för att förknippas med sin egen härkomst. Detta är snarare ett tecken på kollektiv skam (läs hatindustrin mot vita män länk), något han också borde vara motståndare till.

4. Höj dig över massan

Att städa ditt rum innan du kritiserar världen är ett bra råd, men det hjälper dig bara marginellt att möta världen utanför ditt rum. Få ordning på ditt liv först, men därefter måste du vara redo att gå bortom vad genomsnittsmannen gör om du vill höja dig över genomsnittet.

Peterson vill hjälpa unga män att bli väl fungerande och ansvarsfulla medborgare, det är hedervärt, men ett meningsfullt liv kan inte bara handla om att vara en laglydig arbetare och konsument, eller att gå till kyrkan på söndagar.

Män behöver riktiga utmaningar, de behöver brödraskapet och ett högre syfte.

5. Fokusera på vad du är bäst på

Peterson är lysande när han pratar om psykologi, inte konstigt med tanke på hans meriter. Men han är mindre lysande när det kommer till gruppdynamik, ledarskap eller politik. Råd om att städa ditt rum och sträcka på ryggen är bra personliga råd, men har inget större värde när det gäller gruppevolutionära strategier.

I politik diskuterar man inte bara individer, men även grupper och kollektiv – något Peterson ser som dåligt, hans segrar och bakslag säger i alla fall mig att han borde hålla sig mer till att tala om ämnen han faktiskt bemästrar, och det är ett bra råd för vem som helst.

6. Ha inte för många regler.

Om en man har så många lagar att han måste skriva ned dem, är det för många – Ragnar (sista kungadömet)

Om Peterson hade kallat sin bok ”tolv livsråd” istället för ”tolv livsregler” hade jag utelämnat denna punkt. Men vad gäller regler, mer eller mindre skrivna i sten, anser jag att det bör vara så få som möjligt och att de ska tjäna som ramverk istället för anvisningar.

En anledning till varför jag anser detta är att vi ofta tvingas revidera våra uppfattningar allteftersom vi får mer Information och tar till oss nya visdomar. Regler är till sin natur rigida, och inget som bör förändras mycket över tid, om de inte ska förlora sin mening.

Peterson har hunnit ändra sig om flera åsikter bara under sin tid som världskändis, vilket är sunt, men det borde även få honom att inse vikten av att vara mer flexibel i möten med livets utmaningar.