Friedrich Nietzsche är en av de viktigaste inspirationskällorna för oss som driver Maskulint. Men varför? Och varför är han fortfarande relevant för män idag?

Idag den 25:e augusti är det 120 år sedan Friedrich Nietzsche dog. De som följt Maskulint en längre tid, vet att denna tyska filosof med den magnifika mustaschen, är en viktig inspirationskälla för oss.

Jag är inte någon expert på filosofi, vill ni läsa en utbildad filosof om hans syn på Nietzsche får ni läsa Dan Forslunds artikel. Men jag anser mig vara tillräckligt insatt i hans texter för att skriva en enkel homage.

Gud är död – vad hände sedan?

Nietzsche nämnde först den berömda och ofta missförstådda frasen i sin bok ”The gay science”. Vad han menade var att vi människor själva dödat tron på Gud med hjälp av upplysningen.

Detta var inget han uttryckte med ren glädje eller som något enbart positivt. Han såg att all moral utgick från föreställningen om Gud, och att utan den återstår nihilism (något vi ser resultatet av idag mycket tydligare än på hans tid).

Omvärdering av alla värderingar

Nietzsche utpekas ofta felaktigt som en förespråkare av nihilism, men så var inte fallet. Han såg nihilismen som ofrånkomlig i och med ”Guds död”. Däremot såg han nihilismen som en möjlighet – ett tomrum ur vilken vi kan skapa en ny moral.

I sitt verk ”Omvärdering av alla värderingar” som han tyvärr inte han färdigställa, reflekterade han över hur vi kunde omvärdera alla tidigare givna värderingar, men fria från de kristna ramarna.

Så talade Zarathustra – om övermannen

I sin bok ”Så talade Zarathustra” talade han bland annat om idén om övermannen. Om hur människan kunde övervinna sin nihilism och nå bortom sig själv – att bli som en gud.

Men för att nå dit måste han vara redo att uthärda smärta och prövningar. Nietzsche såg människors tendens till att nöja sig med hedonism och ”sökandet efter lycka” som det största hindret för transcendens.

Det som inte dödar gör oss starkare

Nietzsches mest kända citat ”det som inte dödar gör oss starkare” summerar väl hans idé om hur vi kan nå överman-idealet. Endast genom att trotsa våra rädslor och uthärda smärta och lidande kan vi växa.

Denna filosofi är särskilt applicerbar för män som alltid haft bördan av att behöva prestera för att bli värdefull.

Vi kan bara spekulera i vad Nietzsche hade tyckt om västvärlden idag. Trots att han inspirerat många likt Jack Donovan som tolkar hans idéer i sin bok ”A more complete beast” kan vi konstatera att hans vision om övermannen snarare inverterats.

Att konstatera ’Gud är död” idag år 2020, är som att sparka in en öppen dörr, och att kritisera kristendomen har blivit klyschigt. Mest relevant för män idag är hans idéer om att övervinna sina egna begränsningar och kanske viktigast av allt – undvika flockbeteende!

Mina reflektioner- hur tar vi död på de nya gudinnorna?

I Guds plats har vi som jag sett det fått en ny gud, eller snarare en eller flera gudinnor – eftersom de bygger på feminina idéer. Vår nya religion bygger bland annat på ”jämställdism”.

En sorts sekulär kristendom parat med en pervera förvridning av den franska revolutionen, sammanfattat i postmodernismen. Vår tids religion är som jag ser det inte död, men åtminstone döende, den har nått sin peak.

En ny omvärdering av vår tids värderingar

Vi behöver, som jag ser det, en ny omvärdering av vår tids värderingar. Väldigt annorlunda än den som Nietzsche skissade på efter ”Guds död” men i samma anda. Där vi kan återupptäcka värden som aldrig borde ha gjort oss av med, parat med kunskap från modern vetenskap.

Du kan läsa mer om min syn på detta i min artikel ”Arkeofuturism i praktiken”.

Avslutningsvis

Trots att jag inte håller med Nietzsche om alla hans idéer, är jag väldigt tacksam för hur han berikat mitt sinne och sinnet hos många andra viktiga tänkare som tidigare nämnda Jack Donovan och även Jordan Peterson.

Filosofer av Nietzsches tyngd är enligt mig något som saknas idag.