Boken ”No More Mr Niceguy” av Dr Robert Glover, är en av de viktigaste böckerna för oss som driver Maskulint. Den identifierar ett psykologiskt trauma hos generationer av män som uppfostrats till att bli ”snälla killar”, och ger dem verktygen för att bli mer autentiska, drivna och bestämda män.

Författaren Dr Robert Glover hade varit en familjeterapeut i decennier innan han upptäckte problematiken med Niceguys. Och han upptäckte det hos sig själv innan han såg det hos sina klienter. Efter återkommande bråk med sin fru blev han varse om sin egen passivaggressiva inställning i deras konflikter. Därefter började han själv gå i terapi, och under den tiden lärde han sig att identifiera Niceguy-beteende.

Idag kallar han sig själv en tillfrisknande Niceguy, hans bok har sålts i hundratusentals exemplar, och hundratals Niceguy-grupper har skapats i flera delar av USA och världen, som utgår från hans bok.

Min egen historia med denna bok

Jag är precis som författaren, en tillfrisknande Niceguy. Men hade du frågat mig för femton år sedan om jag identifierade mig själv som en ”snäll kille” hade jag bett dig dra åt skogen. I min ungdom såg jag mig själv som en hårding, jag tränade styrketräning och kampsport, lyssnade på metal och var en politisk radikal som inte var rädd för konflikter, inte var jag nån jävla toffel.

”Inte var jag nån jävla Niceguy… Men något var fel”

Men flera år senare, efter flera misslyckade förhållanden, dålig ekonomi och fallerande hälsa, insåg jag att något med mitt sätt att leva var fel. Jag spenderade flera år med att leta efter en religion eller filosofi att följa, jag prövade en massa dieter och alternativa livsstilar och läste hundratals självhjälpsböcker. När jag väl fann sidor på nätet om personlig utveckling för män, talade många om boken No more Mr Niceguy som en livräddare, till slut läste jag den, om än motvilligt.

Hur var detta möjligt? Boken handlade om mig

Vad jag läste bara i de första kapitlen kom som ett knytnävsslag i magen. Hur var detta möjligt? I denna bok beskrevs min barndom och den komplicerade relationen till mina föräldrar. Den beskrev konflikterna i mina tidigare förhållanden och vad de berodde på. Men det mest chockerande var att den beskrev mina innersta rädslor, rationaliseringar och tankar, som jag aldrig hade erkänt till någon, inte ens mig själv.

Det intressanta är att nästan alla män jag lyckats övertala att läsa boken, har sagt samma sak, boken handlade om dem, vilket ofta följdes av såväl tårar, som ilska och hopp. Slutsatsen var oundviklig, vi led alla av vad författaren kallar TNS (Toxic Niceguy Syndrome).

Vad är en Niceguy? Och varför är han ofta så svår att upptäcka?

Bilden av en Niceguy är ofta en nörd i offerkofta, som låter alla köra med honom, och som aldrig säger ifrån. Även om detta mycket väl kan vara någon som lider av TNS, är de flesta Niceguys svåra att upptäcka, och ofta framstår dom som motsatsen av en ”snäll kille” så var definitivt fallet för mig. En Niceguy kan vara fattig eller förmögen, utåtriktad eller introvert, ha en vacker fru eller leva i celibat. Det som utmärker en Niceguy är hans syn på sig själv och inre motiv.

Här nedan listar jag några av de mest utmärkande dragen för en Niceguy, för en del är bara ett par av dessa punkter sanna, medan för andra stämmer det in på allt. Jag har även dragit flera av dessa exempel till sin spets, ofta uttrycker sig dessa problem mer subtilt.

Frånvarande far, känslomässigt kontrollerande mor:

Niceguys har ofta en dålig relation med sin far (som ofta varit frånvarande, fysiskt eller känslomässigt), och har någon typ av känslomässigt beroende till sin mor. Han tar hand om och skyddar sin mor och försöker att inte vara ”som sin skitstövel till farsa”.

Denna familjedynamik leder ofta till att en Niceguy överanstränger sig för att vara sin kvinna till lags i ett förhållande, samtidigt som han bortser från sina egna behov för att ”inte vara lika självisk som sin far”.

Försöker vara alla till lags:

En Niceguy har ett starkt behov av att leva upp till förväntningar från sin familj, samhället och sin arbetsplats. I familjesituationer kan det leda till att han offrar sin egen tid och resurser för att hjälpa familjemedlemmar, till den grad att han själv inte hinner göra något han vill.

På arbetsplatsen kan det innebära att han alltid är den som jobbar över utan att kräva en löneförhöjning eller en högre position. I sitt lokala samhälle kan det innebära att han döljer sin politiska åsikt eller intressen av rädsla för att inte bli accepterad.

Perfektionist:

En Niceguy vill vara perfekt, men eftersom ingen människa är perfekt tvingas han ofta att skapa en fasad för att dom brister han har. Han tvingas upprätthålla en falsk fasad för att framstå som perfekt, och därför undviker han ofta möjligheter där han riskerar att misslyckas. En Niceguy är hellre medioker än att riskera ett offentligt misslyckande.

Svårt att erkänna och tillgodose sina egna behov:

En Niceguy har ofta svårt att ta ansvar för sina egna behov. Istället försöker han tillfredsställa alla andra, och hoppas att omvärlden ska ge honom det han behöver som tack. Denna inställning är inte uttalad utan snarare undermedveten. Mer om detta senare i ”hemliga kontrakt”.

Han fortsätter att slita mer än alla andra på sitt jobb utan någon belöning, men istället för att ställa krav eller bara byta jobb, håller han ilskan inne och jobbar vidare. Han gör allt för att hålla sin fru eller flickvän nöjd, men när hon vägrar ge honom sex eller bekräftelse, håller han det inne istället för att ge uttryck för vad han vill ha, eller bara göra slut.

Passivt aggressiva:

Eftersom en Niceguy sällan får ut vad han vill av livet, bär han ofta på mycket vrede inombords. När denna vrede till slut tar sig uttryck är det oftast genom passiv aggressivitet. I ett förhållande väljer han ofta att sura, ge henne små pikar, eller ”straffa henne” genom att låtsas glömma sina åtaganden.

En Niceguy uttrycker sällan sin ilska direkt, genom att säga vad det verkligen gäller. Om han tar på sig ett jobb för en kund, och känner att priset han gått med på är alldeles för lågt, väljer han att dra ut på projektet istället för att bara säga till kunden att han vill ha mer betalt.

Svårt att bygga relationer med maskulina män

En Niceguy har ofta några få nära vänner, antingen är dessa vänner också Niceguys, eller kvinnor. På arbetsplatsen är en Niceguy ofta killen som dom kvinnliga kollegorna tycker om att prata om sina problem med. Ibland säger dom saker som ”du är så snäll, en dag kommer du göra en kvinna lycklig”.

Han tror ofta att detta är en komplimang, när det i själva verket betyder ”jag tycker om att ventilera mina problem på dig, men jag skulle aldrig vilja vara tillsammans med någon som dig”. Eftersom han sällan eller aldrig umgås med maskulina män som tar vad dom vill ha, vet han inte om att det ens är möjligt.

Blir ofta ihop med kontrollerande eller känslomässigt oåtkomliga kvinnor:

En Niceguy tenderar ofta (omedvetet) till att bli tillsammans med kvinnor som är kontrollerande, känslomässigt oåtkomliga eller med en massa problem i bagaget. Enligt Dr Glover beror detta på att Niceguys ofta tvingats leva upp till kvinnors bedömningar under hela sin barndom och låter därför denna dynamik leva vidare i deras vuxna förhållanden.

Genom att bli ihop med en problemkvinna får han ett utmärkt tillfälle att göra ”goda gärningar” genom att lösa hennes problem. Dessutom blir hon beroende av honom vilket gör att han känner sig berättigad till hennes lojalitet och närhet. Tyvärr leder detta till att Niceguys sällan hamnar i relationer där deras egna behov blir uppfyllda, och de får sällan utrymme för att arbeta med sina egna djupare problem som gjort dem till Niceguys.

Använder sig av hemliga kontrakt:

Detta är ett av en Niceguys mest problematiska beteenden, och oftast är han inte medveten om det. Hans livsstrategi är att försöka vara alla andra till lags, och som belöning hoppas han få sina behov uppfyllda. I ett förhållande där han försöker få mer sex, kan detta ta sig uttryck i att han försöker göra alla sysslor i hemmet; laga mat, städa, diska och så vidare, i hopp om att hans kvinna ska vilja ha sex med honom som belöning. Läs även (Hur får jag min fru att ha sex med mig?).

I verkligheten får vi sällan vad vi vill ha ifall vi inte explicit ger uttryck för det. Det spelar ingen roll hur bra kvalificerad han är för ett jobb om han inte söker det. Ingen kvinna kommer ha sex honom ifall han inte ger uttryck för sitt begär. Och ingen kommer respektera honom om han inte kräver respekt.

Niceguys – En generation av män uppfostrade av kvinnor

Vi är en generation uppfostrad av kvinnor, jag börjar undra om ytterligare än kvinna verkligen är svaret? – Tyler Durden

Dr Glover spårar skapandet av Niceguys till tre omvälvande skeenden i vår historia, för Sverige är åtminstone två av dessa relevanta. Den gemensamma faktorn i dessa skeenden är att de lett till att allt fler pojkar växer upp utan närvarande fäder. En generation av män uppfostrade av kvinnor, på deras villkor och utifrån deras imperativ (läs mer om kvinnliga och manliga värderingar).

1. Den industriella revolutionen

Innan den industriella revolutionen levde de flesta familjer på gårdar där de gemensamt odlade grödor och födde upp djur. På dessa gårdar fick pojkarna tidigt lära sig att hjälpa till på gårdarna tillsammans med sina fäder. När männen började lämna sina hem under större delen av dagarna för att jobba på fabriker, fick deras söner väldigt lite tid med sina manliga förebilder.

2. Krig

Krig är förödande för familjer, främst för männen som dör i dom, men även för kvarlämnade fruar och inte minst deras barn. Efter Vietnam-kriget i USA blev enormt många unga pojkar faderlösa, och de tvingades växa upp med sina mammor. De män som överlevde var ofta de minst manliga, som valde trygga uppdrag eller inte ens vågade delta. I Sverige har vi inte varit drabbade av krig på hundratals år, men vi har å andra sidan drabbats ännu hårdare av nästa punkt.

Den sexuella revolutionen

De enorma konsekvenserna av den sexuella revolutionen går inte att sammanfatta här, läs min tidigare artikel ”de sexuella utopiernas makt”. Men en av de största konsekvenserna var att kvinnor gick in i arbetsmarknaden, inte minst som lärare. Nu växte inte bara pojkarna upp med kvinnor i sina hem, de blev även undervisade av kvinnor när de började skolan, och inte ens i arbetslivet fick de uppleva några exklusivt manliga gemenskaper.

Vad är fel med att vara en Niceguy? Behöver vi inte fler snälla män?

Som jag skrev tidigare om de drag som identifierar en Niceguy, är dessa män bara snälla när det kommer till ytan, men i verkligheten drivs dom av allt annat än vänliga och konstruktiva motiv. Niceguys har oftast en väldigt dålig självkänsla, de tvingas vara falska för att hålla inne vad dom verkligen vill och dom saboterar ofta undermedvetet för sig själva för att leva upp till deras felaktiga självbild. Precis som en Niceguy aldrig kan nå sin fulla potential, kan ett samhälle befolkat av Niceguys aldrig nå sin fulla potential.

För en kvinna som blir tillsammans med en Niceguy kan det inledningsvis verka vara en vinst att ha träffat en personlig betjänt som gör vad hon vill. Men i det långa loppet kan en Niceguy aldrig bli vad hon egentligen vill ha – en riktig man som kontrollerar sitt eget öde.

Försöker författaren lära män att vara skitstövlar?

Motsatsen till en Niceguy är inte en ”skitstövel”, utan en man som är genuint manlig. Maskulinitet är inte en fråga om moral, en maskulin man kan vara en godhetsapostel eller ondskan personifierad, men han försöker inte vara något han inte är för att tillfredsställa andra. Författaren till No More Mr Niceguy försöker inte lära män att vara skitstövlar hela tiden, bara när det behövs, som Jordan Peterson säger ”en man som inte är kapabel till grymhet är garanterat ett offer för dem som är det”.

Varför bör svenska män läsa boken?

Det är min övertygelse att Sverige lider av en epidemi av Niceguys. Om du inte tror mig studera männen på din arbetsplats eller i bekantskap. Eller läs valfri dagstidning, vad du kommer finna är en uppsjö av män som gör allt för att framstå som ”goda” som smörar för kvinnor och förnedrar sig själva för att visa hur lite de bryr sig om sina egna behov.

Dessa män bär sin brist på manlighet och integritet som en hedersmedalj. Men jag själv som en tillfrisknande Niceguy, vet att dessa män mår dåligt, de är inte i kontakt med sin egen natur och kommer därför aldrig nå sin fulla potential. Jag är oerhört tacksam över att jag hittade denna bok, och jag önskar att någon hade tipsat mig om den mycket tidigare.