Här på Maskulint anser vi det vara viktigt att dra lärdom från och hämta inspiration från andra kulturer. I den här artikeln utgår jag från en rad ur Talmud. Och vad den kan lära alla män.

Talmud är en bok med läror och kommentarer från tusentals olika Rabbiner (lärare) från den judiska historien. Dessa utgår från Torah (judisk lag) från gamla testamentet. Texten i fråga, som judiska män reciterar varje morgon, är en ”Berachah” (välsignelse). Och den lyder som följande:

”Välsignad är du, herre, vår Gud, härskare över universum, för att du inte skapat mig till en kvinna.”

Även om man sällan hör kritik mot någon religion utöver Kristendomen, i vår del av världen, har denna passage retat en del feminister och politiskt korrekta. De anser att denna välsignelse är kvinnofientlig. Samma religiösa text innehåller även en passage som prisar Gud för att han ”inte skapat mig till en Gentile (icke-jude)”.

Den västerländska motsvarigheten

Religiösa texter som erkänner manlighet som dygd, är dock inte bara ett judiskt eller icke-västligt fenomen. Faktum är att vissa forskare till och med hävdar att judar plagierat de antika grekerna i det här fallet. I en bön som tillskrivits såväl Thalos som Sokrates och Platon lyder ”Tack till gudarna för att de skapat mig till en människa istället för ett djur, en man istället för en kvinna, och till grek istället för en barbar (främling)”.

Är det dåligt att vara en kvinna?

Om vi bortser från den teologiska tolkningen av denna text, som jag inte går in på här. Är uppskattning över sin egen manlighet en missaktning mot kvinnor? Givetvis inte, men de som letar efter något att bli upprörd över kommer alltid att hitta det. Att jag är tacksam över att jag blev född till den jag är, innebär givetvis inte att jag tycker att andra är sämre än mig. Idealet borde givetvis vara att kvinnor är trygga i att vara kvinnor och att män bär sin manlighet med stolthet.

Men vi skulle inte kunna uppskatta vår manlighet lika mycket om det inte fanns några kvinnor, och vice versa. Det är medvetenheten om våra olikheter som möjliggör en stark identitet.

Varför är det bra att vara en man?

Att vara en man innebär väldigt många plikter och krav, som kvinnor inte blir ålagda. Men det innebär även många fördelar. När vi inte lever upp till de manliga dygderna, är det inte roligt att vara en man. Men när vi lyckas, finns det få saker som slår det.

Brödraskapet: att vara del av en grupp av män som delar dina värderingar och mål. Som är redo att slåss och dö för att försvara gruppens ära. Män som förstår utmaningarna som det innebär med att vara en man. Som kan pressa dig till att bli bättre, starkare och mer kapabel.

Glädjen i jakten: oavsett om det handlar om jakten på tillgångar genom entreprenörskap, jakt på makt och inflytande i politiken. Eller den jakt som tyvärr få män får uppleva idag, att jaga, döda och tillreda din egen föda. Och inte minst jakten på en eller flera kvinnor att lägra.

Att bygga, försvara och föra vidare ditt arv: genom historien är det främst män som skapat det vi kallar civilisationen, vi har även varit dess främsta försvar. Förra presidenthustrun Michelle Obama har sagt ”ett samhälle kan mätas utifrån hur det behandlar sina kvinnor och flickor”. Till det skulle jag vilja tillägga

”Ett samhälles förmåga att överleva, växa och frodas kan bedömas utifrån styrkan, modet, äran och kapabiliteten hos dess män”

Som skaparen av rörelsen ”The Order Of Man” Ryan Michler har sagt; mäns roll är att beskydda, försörja och leda. Att vara en man innebär ett högt pris, men den som aldrig omfamnat sina manliga plikter kan aldrig förstå dess belöningar. När vi med uppriktighet kan tacka gudarna för vår roll som män, då är vi på rätt väg.