Vad innebär det att ingå i en stam eller ett brödraskap? Måste du ge upp din individuella frihet och identitet? Är den moderna världen verkligen individualistisk?

Flera män jag känner och respekterar har sagt till mig att de inte vill ingå i en stam, eftersom de har ett stort behov av att vara ”fria individer”.

Den här artikeln är inte ett angrepp mot dem, utan ett klargörande av mitt eget perspektiv på detta.

Hur individualistisk är den moderna mannen?

En av de mest tragikomiska sakerna med den moderna världen, är att människorna i den tror att de är mer frigjorda som individer än i en hypotetisk stam eller ett brödraskap.

Men när man granskar deras livsstil och världsbild följer de överlag samma tv-serier, bekänner sig till samma ”värdegrund”, äter samma mat (tusen nyanser av skräp).

De bor inpackade som sardiner i fula betongblock och går som lämlar fram och tillbaka till sina 9-17-jobb i prydliga led. Så vad innebär deras individualism egentligen?

Är du verkligen emot kollektiv?

Din arbetsplats är ett kollektiv, din familj är på sätt och vis ett kollektiv, din Facebook-grupp för ateister eller libertarianer där nästan alla tycker likadant om allt väsentligt är en form av kollektiv.

Fans till Jordan Peterson kallar sig individualister men är lika förutsägbara som valfri marxist, och de försvarar sin tro på JP lika fanatiskt som den mest rättrogna religiösa fundamentalisten.

De styrande i Sverige har arbetat för din ”individualism” sedan 70-talet

Jag tycker det är ganska komiskt när en man som växt upp i en starkt troende kristen familj, i en kristen stad i ett kristet land säger till mig ”jag vet inte varför just jag fann Jesus”.

Lika komiskt är det hur miljontals svenskar som kallar sig individualistister tror att de skiljer sig från mängden.

Din atomisering är i själva verket en direkt konsekvens av socialt ingenjörskonst som pågått sedan 70-talet. Om du inte tror mig rekommenderar jag dokumentären ”A Swedish Theory Of Love”.

Hur lever andra stammar och klaner i Sverige?

Så på vilket sätt skulle livet i en modern svensk stam kunna se ut? En jämförelse skulle kunna vara med flera etniska enklaver i Sverige. Dessa har i regel bildats genom att invandrare söker sig till områden där de kan finna fler människor med samma ursprung och kultur som de själva.

Jag känner personligen flera som bor i liknande enklaver med annan bakgrund än mig. Utöver deras etnocentriska inställning och lojalitet med sina egna, är de inte mindre individualistiska än de svenskar jag känner – avseende livsstil och behov av att vara själva.

Möjligtvis går de mer i kyrkan eller moskén än oss, umgås mer med sina familjer (något vi borde lära oss av) och röstar på partier de anser tillvaratar deras intressen (också helt naturligt). En del av dessa stammar fokuserar på religion, andra etnicitet, oavsett visar det vad som går.

Inte en sekt eller hippiekollektiv

När många moderna män hör om någon typ av kollektiv eller gruppsammanhållning, går deras tankar till extrema sekter eller hippiekollektiv där männen har sex med varandras fruar, alla umgås tätt inpå varandra hela tiden och alla lyder under en uppsjö av strikta regler. Inget av detta är något jag tilltalas av.

Tribalism är vårt naturliga tillstånd

Om man ser till vår arts hela historia är Tribalism vårt naturliga sätt att leva. Den nation vi idag kallar Sverige och det folk vi kallar svenskar skapades av germanska stammar för tusentals år sedan. Nationer, stater och imperier är en ny företeelse i jämförelse.

Dunbars nummer och meningsfulla relationer

Enligt forskning från den brittiska sociologen Robin Dunbar är vi människor bara kapabla att ha meningsfulla relationer med upp till 150 personer. Samma nummer som ofta utgör en stam. Denna forskning har gett upphov till vad som kallas ”Dunbars Number”.

Måste en stam stå i motsats till landet eller nationen?

Skapandet av en stam betyder givetvis inte full frihet från nationen eller staten, det är bara ett val av fokus. Även om jag levde i en stam skulle jag rösta vart fjärde år för vad jag tror kommer gynna min stam såväl som nationen.

Men i ärlighetens namn har jag i nuläget mindre gemensamt med åtminstone 80% av svenska folket än något annat folk, som kontinuerligt går emot sina egna intressen och emot sin frihet, därför separerar jag hellre från massan i den utsträckning jag kan.

Skulle jag må bättre i en stam än i övriga samhället?

Nu pratar vi givetvis om hypoteser eftersom den stam jag vill leva i ännu inte är skapad. Men utifrån mina värderingar, preferenser och mål kan jag säga att:

  • Jag skulle vara friare att uttrycka min åsikt i en stam/brödraskap med likasinnade.
  • Jag skulle känna mig tryggare och mer rotad i stammen.
  • jag skulle känna mer lojalitet i stammen vid en kris än i övriga rotlösa Sverige.
  • jag skulle vara mindre orolig för att mina barn hjärntvättas med destruktiva värderingar.

Måste alla tycka och leva likadant i en stam?

I den stam jag föreställer mig skulle inte vara mindre pluralistisk i livsstilar än i övriga samhället. Det som främst skulle skilja sig åt är den berömda och motsägelsefulla värdegrunden:

I min stam skulle värdegrunden bygga på den egna stammens intressen först (som i alla andra stammar). Inte ”alla andra gruppers intressen går först” som i det ”progressiva” moderna samhället.

I övrigt har jag inget problem att leva med människor som har olika åsikter i de flesta frågor.

Maskulint är inget brödraskap eller stam, men vi kan inspirera till detta

I första hand är Maskulint en plats för män oavsett tillhörighet att stötta och pusha varandra i sin personliga utveckling samt utbyta idéer. Men på ett mindre plan hoppas vi som driver sidan att detta ska inspirera till skapandet av riktiga brödrakap irl.

För mig personligen har jag även som mål att skapa ett männerbund som på sikt kan bo närmre varandra och med sina respektive familjer kan skapa någon form av stam.

Detta är ingen vision våra följare måste dela, men jag vill ändå utveckla vad jag menar med skapandet av stammar och männerbund eftersom det ofta återkommer i våra artiklar.

Läs även:

Starta ett gäng