Medan det så kallade #MeToo fenomenet fortsätter att rasa över världen har det blivit alltmer uppenbart att majoriteten av de påstådda förövarna, åtminstone i väst, verkar bestå av män som kallar sig feminister och tillhöra vänstern. Anklagelser mot konservativa män med traditionella värderingar lyser mest med sin frånvaro. Ett exempel på vad detta kan bero på finner vi hos den amerikanska vicepresidenten Mike Pence vars policy gällande relationer mellan könen på arbetsplatsen har gett upphov till begreppet Mike Pence-regeln.

Vilken regel?

Mike Pence har en regel för sig själv som han kommit fram till i samråd med sin hustru, och som han även förordat för sina anställda. Denna går ut på att män aldrig ska arbeta ensamma med kvinnor, för att det aldrig ska kunna uppstå några romantiska missförstånd eller anklagelser om övergrepp.

Denna regel kan för de flesta i den moderna världen framstå som lite överdrivet och byggt på ett föråldrat tänkande, men är det verkligen det? Det har åtminstone fungerat bra för Mike Pence. Och dag efter dag, vecka efter vecka har tiotusentals kvinnor inom en rad olika branscher gått ut med protest-upprop mot sexuella trakasserier från sina manliga medarbetare och chefer.

”Gamla idéer”

Detta har skett trots decennier av arbete från våra regeringar, skolor och medier i att utbilda och informera alla om vikten av jämställdhet mellan män och kvinnor. Vad är mest realistiskt, att dessa relationer kommer förändras genom ytterligare decennier av propaganda och utbildning om att män och kvinnor egentligen i grunden är likadana och att män bara måste lära sig att uppföra sig? Eller att man utgår ifrån ”gamla idéer” om att män och kvinnor är biologiskt och mentalt annorlunda och att det därför är bättre att skilja på män och kvinnor inom olika områden så långt det är möjligt?

En av de vanligaste platserna män och kvinnor träffas för att sedan bilda ett förhållande är på arbetsplatsen. De flesta fall av otrohet sker också på arbetsplatser, särskilt under firmaresor och firmafester. I den amerikanska militären har man stora problem med kvinnliga soldater som blir gravida ute på fältet, och på amerikanska fängelser har det de senaste åren varit flera uppmärksammade fall där manliga fångar lyckats inleda sexuella relationer med kvinnliga psykologer och andra kvinnor som jobbar på fängelserna.

Känt sedan urminnes tider

Om man utgår ifrån att de flesta människor är rationella och att deras biologiska drifter inte kan få överhanden, måste dessa händelser komma som en överraskning. Men för män och kvinnor från traditionella kulturer och institutioner är detta något man känt till i urminnes tider och därför arrangerat regler och system för att undvika.

De mest extrema exemplen på detta kan vi se i vissa muslimska länder där kvinnor inte tillåts att lämna hemmet utan manligt sällskap. En tysk tidning intervjuade nyligen män i Jordanien om detta:

Mindre extrem men fortfarande en mer konservativ syn på mäns och kvinnors relationer är den som rådde i de flesta västerländska länder fram till slutet av 60-talet, något som jag tror kommer att uppleva en comeback.

Attraktioner uppstår…

Men oavsett hur samhället kommer att utvecklas i framtiden kan vi som män dra lärdom från Metoo fenomenet och utgå ifrån hur verkligheten ser ut istället för att utgå från hur radikala feminister vill att den ska ut. Män och kvinnor är konstruerade biologiskt för att attrahera varandra, och om män och kvinnor umgås ensamma under en längre tid (eller ibland bara under en kort tid) är det mycket möjligt att det uppstår en attraktion från en eller båda parter, ibland är detta inget problem om båda är singlar. Men om mannen försöker att stöta på exempelvis en kollega och hon inte är intresserad, kan detta leda till en anmälan om sexuella trakasserier, oavsett hur oskyldigt närmandet ter sig. I andra fall kan det leda till otrohet eller komplikationer i samarbete på arbetsplatsen.

Vad kan vi som män göra?

1. Det bästa vi kan göra som män är att inte försätta oss i dessa situationer, dejta kvinnor utanför jobbet, om du inte är i ett förhållande.

2. Kom överens med din kvinna om vilka regler ni vill sätta upp för varandra gällande relationer med andra av det motsatta könet.

3. När du träffar en ny kvinna försök att etablera regler för förhållandet så tidigt som möjligt, och om hon insisterar på att hon inte vill ge upp att kunna gå ut och festa själv med sina manliga kollegor kanske det är bättre att gå vidare.

4. Detsamma gäller såklart för dig, om din kvinna tycker det är olämpligt att du går ut och äter middag ensam med en kvinnlig kollega är det bäst att respektera det.

Om du eller din partner inte tycker det är värt att ge upp intima relationer med det andra könet kanske ni inte ska vara i ett förhållande. Om ni vill ha ett öppet förhållande eller inte bryr er om ifall er partner är otrogen är det givetvis också upp till er själva.