Hur ser ditt sociala flöde ut? Ditt mindset är ett resultat av vad du gör och tänker, men det påverkas också starkt av de intryck och de människor du har runt dig. I den digitala tidsåldern kommer dessa intryck även från sociala medier som Facebook och Twitter. Min fråga till dig är: har du designat ett digitalt socialt flöde som är dig till gagn?

Vi påverkas av den kultur vi konsumerar

Jag har tidigare skrivit om inspiration, och detta anknyter till detta. Vi brukar återkomma till att du är genomsnittet av de fem personer du umgås mest med, som är baserat på ett citat från motivationstalaren Jim Rohn. Det finns mycket visdom i detta. Själv tycker jag om att utöka tankegången till bortom personer. Vi är inte bara genomsnittet av de fem personerna, utan även av de böcker vi läser, de filmer vi ser, den musik vi lyssnar på.

Som kulturkonsumenter har vi en valmöjlighet, en stor sådan. Genom att inte begränsa oss till en sorts böcker, en sorts musik eller en sorts filmer, kommer vi obönhörligen att utvecklas som personer. Personligen ser jag en stor styrka i att ta mig an subversiva yttringar, och sådant som är rakt motsatt mina åsikter. Mina värderingar får då chansen att prövas mot andra välslipade tankar från annat håll. Läs även Skilj på idé och person.

Sociala medier kan vidga vyerna, eller göra dig mer inskränkt

Vi har tidigare skrivit flera artiklar om sociala mediers positiva och negativa sidor. Läs Ernst artiklar här och här. En stor styrka med sociala medier är att det finns så många kunniga människor där ute, som kan bidra med rik och fördjupad kunskap. Det finns egentliga inga begränsningar.

Precis som jag skrev i artikeln om att skilja på idé och person, väljer jag gärna subversivt. Hela det politiska spektrat får gärna finnas representerat, liksom gärna olika konst- och idériktningar, kulturer samt även olika religioner. Mångfald är i detta sammanhang något positivt. Det är ju alltid upp till mig att ta ställning till det andra postar. Personligen kan jag bli irriterad av en artikel som propagerar för mer feminina män, men det är samtidigt viktigt att veta hur meningsmotståndare tänker och resonerar istället för att bara avfärda dem.

Hur designar du ditt eget sociala flöde?

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang är min fråga: hur designar du ditt eget flöde? Vad har människorna för smak? Vilka gudar tror de på? Vad har de för sysselsättningar? Den viktigaste frågan: vad har de att lära dig? Finns det några områden som inte har ”täckts” och som du kan fylla ut?

Vi människor trivs bäst med att ha likasinnade runt oss, men jag menar att det i fallet med sociala medier ges en gyllene möjlighet att ta del av människors tankar utan att vi behöver bli deras kompisar. Framförallt när det kommer till personlig utveckling gynnar det dig mer om du inte är omgiven av ja-sägare. Precis som du gynnas mer av att läsa en artikel om något du inte stött på förut, jämfört med en som stöder den tes du redan utgår från.

Rensa bort gnäll och okonstruktivt innehåll

Det är inte allt som är inspirerande i sociala medier. En hel del består av gnäll och okonstruktivt innehåll som inte leder till något annat än ett dåligt humör. Jag anser att var och en bör fråga sig själv ”är den här personen en bra inspirationskälla?”. Var och en bör prövas i din inre domstol.

Vilka är då bra inspirationskällor? Ja, det vet bara du. De som får dig att bli klokare, växa som person och må bättre är definitivt bra inspirationskällor. Men även de som ifrågasätter det du står för, agerar kritiska röster och får dig att förstå komplicerade politiska teorier bättre kan vara bra källor. Jag skulle även vilja säga att allt som får dig att ifrågasätta vem du är, vad du står för, vart du är på väg, är bra inspirationskällor.

Vilka är dina mål?

Fundera på vilka mål du har med sociala medier. Vilka behov uppfyller din konsumtion av sociala medier? Kanske har du inte ens funderat på detta. Det kan ju vara så att det ”bara har blivit så” och att det numera är en vana som inte ifrågasätts. Se det då som en möjlighet att finjustera och berika dig själv med bättre intryck, information, underhållning och vad det nu kan vara.

Välj bort hämmande människor

Precis som att välja sina fem närmaste personer, behöver du välja bort personer som inte ger dig något. Det kan rentav vara så att de här människorna hämmar dig och får dig att komma längre bort från den person du vill vara. Jag kan själv märka hur överkonsumtion av samhällsinformation får mig att bli irriterad och passiv vad gäller mitt eget skapande, blir surare mot mina barn och överlag uppleva meningslöshet. Så ska det inte vara, och jag har makten att ändra det.

Vad som behövs är att du helt enkelt avföljer källorna till negativt inflytande i ditt liv. Ut med soporna helt enkelt. Risken är dock överhängande att de inte räcker med fem personer. Avfölj allt som inte bidrar till att förbättra dig och ditt liv. Jag är helt övertygad om att sådana influenser inte förtjänar ens en sekund av din dyrbara tid.

Umgås med män

För dig som man är det av vikt att umgås med andra maskulina män. Detta kommer automatiskt att hjälpa dina manliga sidor, medan umgänge med kvinnor kan få motsatt effekt. Det handlar alltså även om att välja personer efter vad de står för, vad de gör och hur bra förebilder de är för dig.