Det finns inga snabba genvägar till stora framgångar eller mästerskap. Däremot kan en kort intensiv period av ditt liv förändra ditt sätt att leva och tänka, för att göra dina drömmars mål möjliga att uppnå.

Du är en man med stora mål, men det känns som att du har fastnat. På arbetsrasten, när du borde sitta och arbeta på din hemsida eller blogg, fastnar du i slösurfande på nätet. På kvällen när du borde ge dig ut på en löparrunda, fastnar du istället i ett Netflix-marathon. På helgen träffar du nån barndomsvän över en öl eller kaffe, där pratar ni om allt ni önskar att ni hade; tid, pengar, bättre fysik och hälsa. När du under denna tid istället skulle kunna arbeta för att uppnå dessa saker.

På söndagen sover du och flickvännen lite extra länge på morgonen, därefter myser ni i soffan hela dagen, och på kvällen orkar ni inte laga mat så ni går ut och äter på lokala pizzerian. Denna dag hade du kunnat börja med att gå upp tidigt för att komma in i rätt dygnsrytm till nästa vecka. Ägnat dagen åt planering, inventering och återhämtning genom meditation eller yoga. På kvällen hade du kunnat göra nyttiga matlådor inför kommande vecka så att du sparar tid inför kommande kvällar.

Om du känner igen dig i detta, kan Monkmode vara något för dig.

Vad är Monk Mode?

Det en man kan bli, måste han bli. Detta behov kallar vi självaktualisering
– Abraham Maslow

Monk Mode är för män en längre period (minst trettio dagar) då du hängiver dig åt självutveckling och utesluter distraktioner till ett absolut minimum. Ordet Monk (munk) kommer från grekiska ”monakhos” som betyder ”ensam”. En munk är en man som väljer att isolera sig från samhället och omfamnar ett asketiskt leverne. Här används inte detta i en religiös kontext, utan mer som ett verktyg. Bloggaren ”Thepowermoves” definierar Monk Mode enligt följande:

”Att avsiktligt eliminiera, delvis eller komplett, sociala eller tidsslösande aktiviteter med syfte att skapa tid för specifika sysselsättningar som ”munken” har åtagit sig”

Av alla som skrivit om Monk Mode finns det många saker som skiljer dem åt, men alla inkluderar följande element ”isolering, introspektion och självutveckling.

Isolering

För de flesta av oss är total isolering likt i ett kloster, inte ett möjligt alternativ. Isolering under denna period avser i första hand; stänga av notiser på mobilen och undvika interaktioner med människor som inte hjälper din utveckling framåt. För de flesta innebär Monk Mode även att undvika sex och dejting, kvinnor tenderar att störa både vad gäller tid, koncentration och emotionellt. Givetvis är porr helt uteslutet under denna period, vilket det alltid borde vara. Mer om detta senare.

Några fler aktiviteter att utesluta:

  • Att spontant gå ut och äta, dricka kaffe eller bara ”hänga”
  • Konstant glo på sociala medier som Twitter och Instagram
  • Träffa vänner för att prata skvaller och nyheter
  • Spela tv-spel
  • Se på tv-serier

Sexuell transmutation

Det har länge varit känt bland såväl atleter som andliga utövare och artister, att avhållsamhet från sex under en period kan leda till mer energi, kreativitet och fokus. Detta är även känt som sexuell transmutation, vilket innebär att du kanaliserar den sexuella energin in i ditt arbete, något som även är en känd praktik inom yoga. Men för skeptikern räcker det med att säga att du helt enkelt har mer energi över när du inte har sex i huvudet hela tiden, och inte ejakulerar testosteron regelbundet.

Introspektion

Under denna tid av isolering får vi en möjlighet att granska oss själva, erkänna våra svagheter och arbeta med våra ”Konfirmeringsbias”. Konfirmeringsbias handlar om vår tendens att omedvetet vara selektivt uppmärksamma på sådant som bekräftar våra övertygelser. När vi bara läser tidningar och umgås med människor som redan delar våra åsikter, blir vi lätt intellektuellt stela, mindre kreativa och mer känsliga för ”triggers”. Lättaste sättet att undersöka och bearbeta vårt mentala tillstånd, är att föra journal.

Skriv ned dagligen vad du vill uppnå, ifrågasätt varför du vill uppnå detta och givetvis hur du ska gå tillväga. Även verktyg som meditation och vistas ute i naturen är viktiga.

Självutveckling

Här kommer vi till pudelns kärna, den främsta anledningen till att de flesta använder sig av Monk Mode – personlig utveckling. Nu när du isolerat dig från distraktioner och slöseri med tid, har du frigjort massvis av utrymme i ditt liv för att fokusera på dina viktigaste områden. Det vanligaste är att du främst fokuserar på ett område, högst tre. Om du fokuserar på för många områden samtidigt är risken större att du misslyckas, eller att du inte utvecklas lika snabbt inom ditt huvudområde.

Vanliga områden att fokusera på är:

  • Träning
  • Skrivande
  • Studier
  • Andlig hängivelse

Du kan givetvis välja det område du vill, så länge det är seriöst och hjälper dig framåt i din utveckling, men det bör vara något lite mer sexigt än att samla frimärken. Åtminstone om du vill känna att du fått verklig utdelning av din möda.

Hur ofta och hur länge?

Detta är lite upp till var och en, minst trettio dagar som längst tre månader brukar vara idealt. En del män menar att de valt Monk Mode som en livsstil. Jag är ganska skeptiskt till detta, om det verkligen är möjligt (såvida du inte valt att bli en riktig munk). Men jag undrar också vad poängen är med detta verktyg om du inte får njuta av dess vinster? Victor Pride som driver bloggen Bold and Determined menar att han går in i Monk Mode var tredje månad, det låter vettigt.

För den som vill fördjupa sig och hämta mer inspiration för att pröva Monk Mode, se följande länkar:
https://thequintessentialmind.com/quintessential-guide-monk-mode/
https://illimitablemen.com/2014/04/13/monk-mode/
https://thepowermoves.com/monk-mode/
https://boldanddetermined.com/monk-mode/