Genom att rigga en rejäl bajsmacka åt dig själv, kan du ge en motivation som leder till storverk. Om konsekvenserna av ett misslyckande är så negativa att du får panik vid blotta tanken, kommer du att ha en väldigt god chans att lyckas.

Bestraffningar motiverar mer än belöningar

Första gången jag hörde om negativ motivation var i Tim Ferriss utmärkta podcast. Han berättade hur det ofta var svårt för honom att bli motiverad av belöningar, medan väntande bestraffningar gav en helt annan nivå av vilja att lyckas/inte misslyckas.

Exemplet som Ferriss tog, var att lägga 10 000 dollar i ett kuvert. Kuvertet adresserades till en organisation han avskyr (han nämnde inte vilken), och gavs sedan till en förtrogen person med instruktioner: Om jag inte har nått mitt mål vid angivet datum, skicka detta brev. Ferriss lyckades med sitt mål…

Varför lyckades Ferriss?

Anledningen till att Tim Ferriss motiverades av detta var dels för den egna personliga förlusten, men även motivationen i att en organisation han ogillar inte ska gynnas. En dubbel motivation.

Du som ska använda denna metod, se till så att den motivator du väljer har mer än en vinst/förlust. Att gynna en fiende är ett bra val, eftersom det finns en stark glädje i att missgynna en fiende.

Nackdelen med positiv motivation

Den som sätter upp mål och gör dem tydliga kan råka i en väldigt speciell fälla: han lyckas få sig själv att känna känslan av seger redan i förväg. Detta är något elitidrottare använder, nämligen visualisering. Så varför är det då en fara med detta? Jo, den som känner segerns sötma i förväg kan bli mindre motiverad än den som är rädd att misslyckas.

Se upp med för negativa motivatorer

Som med allt annat finns det en fara med negativ motivation. Om skräcken för att misslyckas blir för stark, kan prestationen påverkas negativt. Jämför lätt scenskräck med total panik. Den negativa konsekvensen vid ett misslyckande behöver vara kännbar, men inte på en nivå som får dig att duka under och misslyckas på grund av stark mental press.

Läs även:
Vilket är ditt helvetesscenario?
Fake it til you make it – funkar det?
Vikten i att sätta långsiktiga och kortsiktiga mål