Är maskulinism en motvikt mot feminism? Eller bara en annan sida av samma mynt? Är strävan efter ett samhälle utan traditionella könsroller förenligt med strävan efter manlighet? här reder vi ut begreppen

Många män känner att den radikala feminismen i vårt samhälle gått alldeles för långt. En del män anser att vi män behöver en motsvarighet till feminismen ”maskulinism” som ett svar på detta. För att återställa balansen mellan könen och hejda feminazisternas* framfart.

Maskulinism är en variant av feminism

Många tror att maskulinister är män som motsätter sig feministernas världsbild och vill återvända till traditionella könsroller. Men i själva verket delar maskulinismen samma världsbild som feministerna och är deras naturliga allierade. Alexander Bard som är Sveriges mest kända maskulinist säger till och med detta i en debatt i början av 2018, med den kända feministen Gudrun Schyman.

Feminister vill rädda kvinnor från kvinnlighet – maskulinister vill rädda män från manlighet

Maskulinister är helt enkelt män som delar feministernas syn på historien och iden om att vi behöver ett samhälle fritt från ”förtryckande könsroller”. Med den enda skillnaden att maskulinisterna anser att männen måste befrias från sina traditionellt manliga plikter lika mycket som vissa kvinnor vill fly traditionellt kvinnliga plikter.

Kan det vara manligt att vara feminist?

Maskulinisterna vill hjälpa feministerna att uppnå det jämställda könslösa samhället men utifrån männens påstådda intressen av att vilja vara mer kvinnliga: att få visa känslor, amma barn, bli inkvoterade till jobb, ge avkall på manliga plikter och så vidare.

En maskulinist är alltså en manlig feminist. Men beskrivningen ”manlig feminist”, eller maskulinist, är en oxymoron, en självmotsägelse. Att kräva privilegier baserat på ens ”inneboende värde” oberoende av kön är något genuint kvinnligt. Konsekvensen av detta blir ett dagis för vuxna, där ”alla barnen ska känna sig delaktiga och lika värda genom att alla får en pokal oavsett prestation”.

Manlighet behöver inga politiska program, vi behöver bara erkänna och följa vår natur

Det faktum att feministiska politiker försöker tvinga män och kvinnor att ge upp sina traditionella könsroller. Genom skatter, lagar och ideologisk propaganda i skolor och i media. Samt att det feministiska projektet är ett relativt kortvarigt socialt experiment som redan börjat tappa kraft och saknar motstycke tidigare i den mänskliga historien. Tyder på att det inte handlar om en verklighetsförankrad eller naturlig utveckling av samhället.

Vår strävan här på Maskulint att försöka utvecklas i vår manlighet, oberoende av den politiska utvecklingen. Handlar om att erkänna den enträgna inneboende viljan av att leva i enlighet med våra instinkter. Vår naturliga roll som fäder, bröder, söner och trogna män har existerat genom hela vår nedskrivna historia utan politiska och statliga krav. Och den kommer att fortsätta existera.