Om manlighet

Mästerskap – den fjärde manliga dygden

Vad som ansetts vara viktiga kunskaper och färdigheter för män har skiftat i olika kulturer och tidsperioder, men en manlig dygd som är universell är en mans skicklighet eller kunnande inom ett eller flera områden – mästerskap. Andra manliga dygder som mod, styrka och ära är alla viktiga för män, men om en man är oduglig på precis allt annat, räcker de andra dygderna sällan till för att utmärka sig bland andra män eller i samhället i övrigt.

De flesta män väljer instinktivt från en tidig ålder ett eller flera områden som de försöker att utmärka sig inom. Om du ser till din egen manliga gemenskap finner du säkert detta, till exempel: min vän Peter är en utmärkt mekaniker, Kristoffer är duktig på datorer, Niklas är grym i slagsmål och så vidare. Jag har tidigare tagit upp detta i artikeln ”en man är vad han åstadkommer“. En kvinna har alltid ett värde för att hon är vacker, män vill ha sex med henne och hon kan föda barn. För att en man ska vinna ett värde i gruppen måste han åstadkomma något.

Vikten av mästerskap på den sexuella marknaden

Detta är särskilt viktigt när det gäller den sexuella marknaden. Givetvis är det en fördel för en man om han ser bra ut, men om han inte skulle se bra ut vägs det i regel alltid upp av hans status, färdigheter och tillgång till materiellt kapital, medan det omvända sällan är fallet. Om du besöker valfri dejtingsida kommer du finna att kvinnor främst skyltar med sitt utseende, ungdomlighet och personlighet för att locka män, medan män istället fokuserar på att visa upp sin fysiska styrka, färdigheter och materiella tillgångar.

Nyligen publicerades det en artikel i The Daily Mail om att kvinnor spanar på män med muskler och mycket pengar, och enligt den feministiska sociologen och forskaren Camille Paglia är majoriteten av den mänskliga civilisationens framgångar ett resultat av att män försöker höja sitt sociala värde genom framgångar inom olika områden för att få tillgång till sex från kvinnor.

Vikten av mästerskap inom brödraskapet

En mans kunnande är också essentiellt för att vinna respekt och samhörighet med andra män. Vi utvärderar andra män efter egenskaper som är en tillgång till brödraskapet. En man som är bra på att utöva våld (under disciplinerade former), en man som är bra på att förhandla och förvärva materiellt kapital, en man som är bra på teknik och ingenjörskap och så vidare är i regel alltid en tillgång till en grupp av män.

Eftersom män historiskt sett nästan alltid ingått i jaktlag eller militära grupper är det av värde att se till dessa för hur män organiserar sig. I ett militärt förband ingår i regel alltid en ledare (fänrik, löjtnant eller kapten), någon är ansvarig för samband och kommunikation, någon är ansvarig för logistik och planering och så vidare.

Vad är din roll inom brödraskapet?

Om du ser till din egen roll inom din egen manliga gemenskap, vad är ditt specialområde? Om du inte har något är det aldrig försent att välja något att specialisera dig inom. Gå med i en kampsportsklubb och lär dig att utöva våld i försvar, lär dig att meka med motorer (kanske en manlig vän eller släkting kan lära dig), gå en kurs i försäljning eller entreprenörskap.

Det är givetvis en tillgång att vara bra inom flera områden, men för att höja din status som man och för att vara en tillgång till en grupp av män är det enklaste sättet att välja åtminstone ett område av manligt mästerskap som du kan utmärka dig inom. En rekommendation är att läsa boken Mastery av Robert Green. En vanlig regel som brukar nämnas när man talar om personlig utveckling är att det tar ca 10 000 timmar för att bli en mästare inom ett område. Så vad väntar du på?

Mer om mästerskap här:
Så blir du en mästare
Mästerskapets krona – så blir du en gud

Läs om de andra manliga dygderna:
Mod
Styrka
Ära
Läs om boken The Way Of Men, där dessa dygder omnämns

Tidigare artikel

Ära - den tredje manliga dygden

Nästa artikel

Stoicism kan hjälpa dig

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

3 Comments

  1. […] förenklat skulle man kunna säga att nördar är män som fokuserar på den fjärde manliga dygden – mästerskap ibland på bekostnad av andra manliga dygder som mod, styrka och ära (läs även Jack Donovan och […]

  2. […] Vad jag menar här är att du som man kommer att få ett dåligt utfall i ditt liv, om du inte ser till att fortsätta utvecklas och bli en man av värde. Bara för att du är gift har du inte allt ”på det torra” och bara för att du har ett välbetalt jobb betyder det inte att du ska sluta lära dig. Det är din plikt mot dig själv och de viktiga personerna i ditt liv att hålla frame och hålla de manliga dygderna högt (mod)(styrka)(ära)(mästerskap). […]

  3. […] kunnandet hos alla de som har en hantverksskicklighet som jag saknar. Den där skickligheten, mästerskapet om du så vill, är en maskulin […]

Kommentera