I det militära hade vi en kod, ha aldrig keps på dig inomhus, gör honnör varje gång du möter en överordnad, stanna och gör honnör när flaggan hissas och så vidare.

Du har troligtvis redan en kod i det civila också, bara att du inte reflekterat över det. Det kan vara något väldigt litet, som att du alltid diskar direkt efter att du har ätit, du öppnar dörrar för kvinnor, du använder tandtråd varje morgon, det kan vara nästan vadsomhelst.

När du väl lyckats integrera en vana eller rutin som en del av din personliga kod, följer du den oftast utan att behöva tänka på det. Tänk om din personliga kod hjälpte dig att upprätthålla en livsstil som håller dig frisk, hjälper dig att tjäna pengar och fortsätta att växa på gymmet?

Din kod är dina värderingar i praktiken

Jag har tidigare skrivit om hur dina värderingar är din kompass i livet och där gett exempel på hur de kan vägleda dig vid stora beslut. Din uppförandekod är en konkretisering av dina värderingar för att du ännu lättare ska kunna omsätta dem praktiskt i din vardag.

Det finns flera exempel på uppsättningar av en kod, den militära har jag redan nämnt. Vissa myndigheter och även företag har en uppförandekod. Men vi kan gå tillbaka ända till 1100-talets riddare för inspiration.

Hur du omsätter dina värderingar till en uppförandekod

Om du är osäker på vad dina djupaste värderingar rekommenderar jag att du först läser min tidigare nämnda artikel om värderingar. När du skrivit ned fem av dina viktigaste värderingar kan du börja använda dem för din uppförandekod. Exempel:

  1. Värdering: en sund själ i en sund kropp. Kod: varje dag strävar jag efter att träna efter bästa förmåga, och bara äta vad som är bra för min hälsa.
  2. Värdering: alla män bör hålla sitt intellekt skarpt och sträva efter kunskap. Kod: jag undviker medier som försöker vilseleda mig eller slösa min tid. Jag läser dagligen något som skärper mitt intellekt.
  3. Värdering: blod är tjockare än vatten. Kod: jag sätter alltid min familj först och jag visar det i såväl ord som handling varje dag.

Nästa steg för att omsätta din kod i handling, för att leva som du lär, är att skapa dagliga rutiner. För det rekommenderar jag Dan Forslunds artikel ”Bygg en ny man med rutiner som gjutform”.