Relationer

Män som hatar kvinnor och kvinnor som hatar män

Är genuint hat mellan könen ett verkligt problem, eller främst politisk propaganda? Vad menas med hat i olika sammanhang? Och vad är vårt råd till dem som hatar?

Hat är ett ord som slängs omkring med ganska ofta, framförallt i Mainstream-media, där är det ofta synonymt med kritik mot grupper som de själva gillar. Kritik mot kvinnor lyfts fram som kvinnohat, kritik mot Islam är islamofobi, kritik mot invandring är främlingsfientligt och så vidare.

Vad som är hat beror ofta på vem som hatar

Men genuint hat mot vita män framställs istället som rättmätig ilska och kritik. Kritik mot kristna är inte ”kristofobi”. När vänstern kallar Hanif Bali för ”husblatte” är det ingen som kallar det hat i offentligheten. Dessa dubbla måttstockar i de sakta döende massmedierna är inte så mycket att göra åt i dagsläget, men man bör vara medveten om dem.

Hatar vi inom den svenska Manosfären kvinnor?

När jag skriver detta har vi på Maskulint snart publicerat tvåhundra artiklar på sidan, jag utmanar alla som vill att hitta en artikel som ens kommer i närheten av hat emot kvinnor som grupp. För det första älskar vi våra kvinnor, våra mödrar, systrar, döttrar och fruar/flickvänner.

Om vi hatade kvinnor skulle vi inte skriva en massa artiklar om hur du som man kan bli mer attraktiv för dem. För det andra handlar vår sida främst om personlig utveckling, att fokusera på hat mot andra är att frånta sig själv ansvaret för sina omständigheter.

Vi kritiserar kvinnor, men framförallt kritiserar vi män

Däremot kritiserar vi ofta vissa kvinnors beteenden och uttalanden, framförallt när de använder dubbla måttstockar. Vi kritiserar även det egalitära och matriarkala samhälle som vi anser att Sverige är eftersom vi tror mer på att könen komplementerar varandra än att de ska tävla eller vara jämställda. Konstruktiv kritik mot både män och kvinnor är essentiellt för vår utveckling som art.

Men för dom som följt vår sida en längre tid är det uppenbart att vi kritiserar män som grupp betydligt oftare än vi kritiserar kvinnor. Anledningen till detta är att denna sida är tillägnad personlig utveckling för män. När vi kritiserar svenska män är det för att vi vill göra dom/oss bättre. När vi tar upp mindre smickrande sidor av kvinnors natur gör vi det främst för att göra män medvetna om dem.

Är hat alltid något negativt

Hat kan vara en viktig indikation på att någon försöker att göra dig illa, och tjänar initialt som en varningsklocka. Men som en långsiktig drivkraft är hat varken sunt eller hjälpsamt. När vi känner hat inför något eller någon bör vi ta den känslan på allvar. Att försöka trycka ned känslorna kommer bara göra att du mår dåligt och på sikt kan det leda till att du ”exploderar” av raseri.

Däremot bör du undersöka om hatet är berättigat, om det är det bör du snabbt skifta fokus på hur du kan förändra ditt liv eller yttre omständigheter för att slippa fokus på vad du hatar.

Ett exempel; om du hatar vad som skrivs i Aftonbladet, sluta att läsa deras tidning och deras hemsida. Nästa steg kan vara att hitta en annan tidning som inte gör dig lika förbannad. Det sämsta du kan göra är att ägna dig åt hot eller våld, det kommer främst skada dig själv och ge legitimitet till dem/det du hatar.

Stoicism framför hat

Hat är en känsla, liksom sorg, glädje och kärlek. Att låta sig styras av sina känslor är något genuint kvinnligt. Vi anser att män först och främst bör sträva efter att vara stoiska. Detta innebär inte att vi vill göra män till empatilösa robotar, men ett stoiskt sinnelag innebär att vi kan välja när och hur vi vill agera på våra känslor. Intressant i sammanhanget är att APA (American Psychology Association) i början av 2019 slog fast i sina riktlinjer att Stoicism är en del av ”Toxic Masculinity”.

Om män som genuint hatar kvinnor skulle börja läsa våra artiklar och agera för att bli bättre män, är vi övertygade om att deras hat mot kvinnor skulle minska avsevärt. Framförallt behöver både män och kvinnor förstå att vi är bättre tillsammans än när vi motarbetar varandra.

Tidigare artikel

Filmen ”Her" och vad den kan lära oss om relationer mellan män och kvinnor

Nästa artikel

Låt dem inte veta vad du har kunskap om - om vikten av mystik

Författaren

Ernst Robert Almgren

Ernst Robert Almgren

Ernst driver bloggen levafett.com där han skriver om LCHF och träning. Han har även en YouTube-kanal och skriver böcker. Robert har en lång bakgrund inom politik och föreningsliv som ungdomsledare och skribent.

Inga kommentarer

Kommentera