Det bästa sättet att attrahera kvinnor, pengar och värdefulla vänner, är att vara en man av värde. Men vad innebär detta? Och hur når du dit?

Försök inte att bli en framgångsrik man, försök istället att bli en man av värde – Albert Einstein

Du vet när du träffar en man av värde, det är han som alltid kommer med bra råd, som har en positiv attityd och ser möjligheter istället för problem. Det bästa sättet att lära känna fler män av värde är att bli en. Men vad utmärker en man av värde?

1. Han gnäller nästan aldrig på andra, eller på samhället

Inte för att han är så perfekt eller för att han är fördomsfri. Det finns två anledningar till att han inte gnäller 1. Han är upptagen med att fixa sina egna brister 2. Han är upptagen med att skapa värde för andra.

2. Han ser möjligheter i motgångar

När samhället går in i en lågkonjunktur tänker han ”hur kan vi tjäna pengar på detta?”. När hans kvinna lämnar honom tänker han antingen ”vad mycket tid jag kommer tjäna på detta” eller ”vad kul att få träffa någon ny”. Hans mindset präglas av överflöd, läs även ”fyra egenskaper som utmärker en alfa”.

3. Han producerar mer än han konsumerar

Medan de flesta män spenderar den mesta av sin fritid på att konsumera sport, tv-spel eller scrolla på mobilen, spenderar han sin tid med att producera saker: kurser, böcker, produkter med mera, som andra konsumerar och han tjänar pengar på. Han skapar värde!

4. Han förstår skillnaden mellan tillgångar och risker

Detta hänger ihop med föregående punkt, de flesta investerar sina pengar i saker som behöver underhåll, sjunker i värde och ökar deras utgifter. Han investerar i sådant som gör att han kan producera mer av värde som ökar hans intäkter. Läs även ”Hur du uppnår ekonomisk framgång”.

5. Han fokuserar mer på att tjäna än att bli betjänad

Denna punkt hänger ihop med punkten om överflöd. Eftersom hans inställning är ”jag har tillräckligt” är han mer fokuserad på att hjälpa andra med deras problem än att be andra lösa hans problem. Detta gör att han snabbt skapar ett rykte som ”han som löser saker”. Detta gör honom attraktiv och värdefull.

6. Han väljer sitt umgänge med omsorg

Eftersom en man av värde är så attraktiv måste han vara selektiv med sitt umgänge. För att kunna maximera sin produktion av värde väljer han i första hand att skapa relationer med andra män av värde. Det betyder inte att han aldrig kan umgås med andra människor, men han vet att du är medelvärdet av de fem personer du umgås mest med. Läs även ”Ditt nätverk är ditt nettovärde”.

7. Han är inte rädd för att be om hjälp

Tidigare tog jag upp att han fokuserar mer på att tjäna än att bli tjänad, men det betyder inte att han aldrig ber om hjälp, tvärtom. Men när han väl ber om hjälp har han tillgång till fler män av värde som faktiskt vill hjälpa honom när han behöver det. En man av värde lägger merparten av sin konsumtion på att lära sig och bli coachade av andra framgångsrika män, men han ger även tillbaka.

8. Han är fokuserad och målmedveten

De flesta män lever som löv i vinden, de har inga tydliga mål och flyter mest med strömmen. En man av värde vet vad han vill ha, han vet vad han måste göra och vad han behöver för att göra det. Han behöver inte fundera över vad han ska äta till lunch varje dag, om han ska träna eller ligga i soffan och så vidare. Han vet exakt vad han måste göra (och offra) för att nå sina mål.

Läs även ”är du ett proffs eller plaskare