Vad ger dagens samhälle för budskap till våra män idag? Om dem själva, världen och deras plats i den?

I min artikel ”har svenska män gett upp” ger jag en bild av hur män går bakåt i nästan varenda område; hälsa, karriär, lycka, relationer och så vidare. I denna artikel listar jag åtta lögner vårt samhälle förmedlar till män, som jag tror bär åtminstone en del av skulden.

Detta kan låta oskyldigt eller till och med som en bra sak att säga, åtminstone till en femåring. Men för många pojkar och män är detta ett giftigt råd som håller dem tillbaka. Samt gör dem svaga och utsatta.

1: Du är bra som du är

Detta är också ett råd som utgår ifrån en kvinnlig världsbild. Kvinnor är ofta ”bra som dom är” eftersom de har ett värde enbart utifrån sin skönhet och förmåga att föda barn. Män blir vad vi åstadkommer.

Om en frisk man är arbetslös och inte vill söka jobb, behöver han inte höra ”du är bra som du är”. Han behöver höra ”du beter dig som en snyltare, lyft på röven och skaffa ett jobb.

En bättre sak att säga är, du är inte bra på det här just nu, men du kommer bli bra om du övar. Eller, du är bra på andra saker, alla kan inte vara bra på allt. En man som är ”bra som han är” kommer ofta ha mindre motivation för att bli bättre.

2: Våld är alltid fel

Violence is golden

– Jack Donovan

Som Jack Donovan skrivit i sin artikel (Violence is golden) våld är vårt gyllene standar, ingenting i världen fungerar utan hot om våld. Utan våldsmonopolet från poliser skulle inte kronofogden ha någon möjlighet att driva in pengar. Staten skulle inte få in några skatter.

Det mest komiska är att dem som säger något så dumt som att ”våld alltid är fel” är samma människor som vill ha lagar mot kränkningar, miljöförstöring etc, lagar som enbart fungerar tack vare våldsmonopol från statliga instanser.

Givetvis ska våld undvikas så gott det går, men det är inte alltid fel. Det är inte fel när våldtäktsmän och pedofiler behöver gripas. Det är inte fel när en man försvarar sin familj från inbrottstjuvar. Och det är inte fel när vårt land hotas av invasion från en främmande militärmakt.

3: Du måste prata mer om dina känslor

Kvinnor är mer benägna att hantera sina känslor genom att prata om dem. Givetvis finns det fall där samtalsterapi kan vara hjälpsamt för män också. Men generellt sätt är män betydligt mer hjälpta av en stoisk inställning eller genom att göra något mer konkret.

Ett bra exempel för män att hantera aggression kan vara att ta ut den på en boxningssäck eller lyfta tunga vikter. Om han är deprimerad behöver han troligtvis förändra något i sitt liv; byta jobb, lämna ett förhållande etcetera.

Män som inte kan hantera sina känslor utan gruppkramar och långa samtal, är mindre kapabla i svåra situationer. Han är mindre attraktiv för kvinnor. Och han kommer inte bygga upp den mentala hårdhet som män behöver för att hantera kvinnors skit-test.

4: Var mer som henne

Denna lögn är särskilt skadlig för unga pojkar som ofta diskrimineras i skolan för att de inte kan uppföra sig exakt som flickor. Män har upp till sexton gånger mer testosteron än kvinnor, som gör att de har svårare att sitta still i ett klassrum. De har även en annorlunda spatial förmåga, som gör dem mer anpassade till vissa fysiska aktiviteter som bollsport och liknande.

Kvinnor är istället mer biologiskt anpassade för att kunna ägna sig åt multitasking och är dessutom mer psykologiskt anpassade för att sitta still och lyssna och utföra lärarnas uppgifter, läs om agreeableness.

Om man ska lyfta fram andra elever som föredömen för de andra pojkarna i klassen är det bättre att lyfta fram skötsamma manliga elever. Dessa är lättare för pojkarna att relatera till och utgår från ett biologiskt beteende de är anpassade för. Om pojkar ständigt ska leva upp till flickor, kommer de inte växa upp till män, utan misslyckade kvinnliga kopior.

5: Problemen i världen beror på ”överdriven” maskulinitet

De mesta problem i världen skapas av män och de flesta av dem blir lösta av män. En yxa kan användas för att döda någon eller hugga ved, det gör inte yxor automatiskt bra eller dåliga i sig, det beror hur du använder dem. Vi hade säkert kunna undvika många moderna katastrofer om det inte vore för män, fast för att citera särartsfeministen Camille Paglia:

”Om det inte vore för män skulle vi fortfarande leva i lerhyddor”

Samma människor som säger att allt dåligt i världen beror på män, lever liv som enbart är möjliga tack vare männens innovation, hårda arbete och mod. De behöver inte oroa sig för att bli uppätna av vilda djur. De kan kommunicera sitt hat mot män utan att bli angripna tack vare en polismakt främst bestående av andra män.

De bor i stabila byggnader, kommunicerar genom datorer, åker med bilar och flygplan, går på toaletten, dricker rent vatten ur kranen och så vidare främst tack vare män. Det minsta vi kan göra är att låta unga pojkar och alla av manligt kön vara stolta över sina förFÄDER.

6: Du kan välja att vara pojke eller flicka

Du kan välja att låtsas vara ett annat kön än det du är, men du kan inte begära att någon annan ska unna dig privilegier på grund av dina vanföreställningar. Du blir inte en höna för att du stoppar fjädrar i rumpan. Någon enstaka procent av män har en annan sexuell preferens än andra män, och det är en sak. Men det betyder inte att du kan förändra ditt biologiska kön.

Vuxna män med lite erfarenhet borde veta tillräckligt för att avfärda detta som den pseudovetenskap det är. Men för många yngre, både pojkar och flickor, kan detta skapa en hel del onödig förvirring och i värsta fall lidande. För dem som övertygas av oansvariga föräldrar att ta hormonblockerare eller till och med gå igenom en operation, har många liv redan blivit förstörda.

7: Du har rätt att inte bli kränkt

Detta är rent nonsens, och unga pojkar som blir övertygade om detta kommer gå genom livet som vandrande sårskorpor. Det finns redan lagar mot förtal eller uppvigling till våld, och det är bra. Men i övrigt för att vi ska kunna ha vår värdefulla yttrandefrihet, och som Jordan Peterson säger ”ha möjlighet att tänka” måste vi leva med risken att känna oss förolämpade eller kränkta.

8: Kvinnor är precis som män

Kvinnor är annorlunda från män fyiologiskt, mentalt och hormonellt. De flesta män tänder på att se kvinnliga kroppsdelar, medan kvinnor oftast behöver en bredare kontext för att känna lust.

Det är sån här idioti som leder till att män skickar dickpics och tror att kvinnor kommer uppskatta samma sak som de själva uppskattar. Det är även denna lögn som gör att kvinnor får stryk av ”transmän” i kampsport.

Men det största problemet med denna felaktiga världsbild är att män och kvinnor tror de kan fylla varandras roller, i samhället och i ett förhållande. Detta leder i sin tur att både män och kvinnor känner sig misslyckade i sina felaktiga roller och dessutom blir frustrerade och skapar ressentiment mot varandra.