Inom PUA-kretsar pratar man mycket om ”yttre game” mot ”inre game”, i denna kontext handlar yttre game om att förföra kvinnor med inövade raggreplikter, särskilda utstyrslar (så kallad Peacocking) och dylikt. Medan inre game handlar om långsiktig inre utveckling av din personlighet, det vill säga att internalisera en naturlig maskulinitet.

Men denna dikotomi mellan inre och yttre utveckling är relevant för de flesta områden i ditt liv, inte bara i förhållande till kvinnor, och det är viktigt att satsa på båda.

Vad är din yttre utveckling och varför är den relevant?

Yttre utveckling handlar om externa faktorer som påverkar ditt liv, en löneförhöjning, att skaffa en bil, en snygg flickvän för partnerskap och sex, eller ett diplom, som på sätt och vis är ett externt bevis för din inre utveckling. Det är populärt för många idag att nedvärdera yttre faktorer för ditt liv, med talesätt som ”allt handlar inte om pengar” eller ”saker du äger kommer att äga dig” och så vidare.

Personligen håller jag med om att den yttre utvecklingen är sekundär i förhållande till den inre, men det betyder inte att den är oväsentlig. Med mer pengar kan du köpa utrustning för att skapa material som gör det lättare att nå ut och hjälpa andra. Med bil och körkort kan du resa snabbare till ditt lokala meditationscenter (om det är din grej) och så vidare.

Betydelsen av din inre utveckling

Din inre utveckling rör oftast saker som andra inte kan uppfatta direkt externt; att förvärva kunskaper eller färdigheter, att uppnå ett inre lugn genom meditation, att få bättre självförtroende genom att utsätta dig för sociala prövningar och dylikt. Din inre utveckling är oftast en förutsättning för yttre vinster (såvida du inte vinner på lotto). Det handlar om mindset, att kunna hantera mentala prövningar och behålla ett intensivt fokus på det du vill bli bättre på över tid.

Några exempel på detta; om du går till gymmet för första gången och är i extremt dålig form, då behöver du ett långsiktigt mindset för att kunna ignorera ditt sårade ego och vara redo på tunga och usla träningspass under en lång tid tills du blir bättre och kommer i bättre form. Om du ger dig ut på dejtingmarknaden efter ett långt uppehåll måste du vara beredd på att bli avvisad flera gånger innan du kommit in i gängorna.

Om du börjar studera för att bli läkare måste du vara beredd på flera timmars tråkiga studier varje dag innan du kan få belöningar i form av diplom, jobb, status och lön. Din inre mentala och själsliga (om du så vill) form är avgörande för att klara externa prövningar.

Hur vet du om din balans mellan inre och yttre utveckling är optimal?

När din inre och yttre utveckling går hand i hand kommer du oftare uppleva känslan av flyt (flow på engelska), detta är ditt inre ”kvitto” på att dina utmaningar står i proportion till dina förmågor, inte för stora och inte för små. När du har framgångar i gymmet eller på jobbet och du ändå mår skit inombords, har du sannolikt försummat ditt inre game.

Att se yttre framgångar är oftast lättare eftersom det handlar om externa faktorer, men ibland behöver vi en coach eller en mentor som pekar ut områden vi halkar efter på utan att vi märker det.

Några råd för både din inre och yttre utveckling

Se till att sätta både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Se till att regelbundet lämna din bekvämlighetszon – få skin in the game.
Börja meditera – läs Meditation utan flum.
Praktisera stoicism.
Och sist men inte minst, se till att skapa ett nätverk, bygg ett gäng, och om du känner dig redo för att ta din utveckling till nästa steg tillsammans med andra målmedvetna män, gå med i vår grupp Maskulint Utbyte.