Posts In Category

Om manlighet

Om manlighet

Parallellt med att demonisera traditionellt maskulina män försöker feminister att lyfta fram den mjuka, hunsade betan som en ”ny sorts alfa”.

Read More
Manlig vänskap - därför behöver du den
Om manlighet

Män behöver manliga förebilder. Vi behöver också stöd från varandra i svåra tider, och en spark i röven så att vi kan prestera. Läs om varför.

Read More
Säg vad du tycker - undvik defensivitet
Om manlighet

Den man som inte kan stå för sina åsikter, eller måste ”känna av läget” innan han visar åsikter eller intentioner, väcker sällan respekt.

Read More
Män mot jämställdhet
Om manlighet

Vad menas med jämställdhet? Gör det oss till bättre eller sämre män? Och vad leder det till på sikt? Jämlika män är inte fria. Och fria män är inte jämlika. – Aleksander Solzhenitsyn Frihet är rätten till ojämlikhet – Nikolai Berdyaev Med utgångspunkt från ovanstående citat vill jag först ta

Read More
Män som inte vill utvecklas - jantelag eller lathet?
Om manlighet

”Man är något som man är född till” säger ibland män som inte vill utvecklas som personer. De ser sig som klara från födseln, och resten av livet handlar om att få andra att acceptera dem i olika utsträckning. Självklart är det en syn på sig själv som inte är

Read More
Självmord bland män - vad beror de på och vad kan vi göra?
Om manlighet

Två tredjedelar av alla som begår självmord är män. Den vanligaste dödsorsaken för män under femtio är självmord. Vad beror detta på? Och vad kan vi göra åt det? Disclaimer: jag är ingen psykolog, sök alltid professionell hjälp om du har självmordstankar, det är inget att skämmas för, tvärtom är

Read More
Anklagelser från misslyckade kvinnor och svaga män
Om manlighet

Att anklaga någon som är vältränad, framgångsrik eller principfast för att dölja en inre osäkerhet eller kompensera för något är en vanlig strategi. Den används av misslyckade individer för att dra ner andra till deras nivå. Men detta bottnar i ressentiment och kan användas emot dem. Om du var en

Read More
Vad är macho? Vilka egenskaper har machomän?
Om manlighet

MSM har börjat tala mycket om att bekämpa machokultur. Men vad betyder macho egentligen? Och är det bra eller dåligt för män? Ordet macho kommer från det spanska machismo som är mer eller mindre synonymt med att vara manlig. Ordet har en lång bakgrund i framförallt iberiska kulturer som i

Read More
Sårbarhet är en lyx - inte en dygd
Om manlighet

Män som visar sig sårbara framställs som modiga, och sårbarhet framhävs i vår tid som en dygd att eftersträva. Men är det verkligen så? När en mäktig politiker eller sportstjärna talar ut i en intervju om sina brister eller rädslor hyllas han för att han ”vågar vara sårbar” och jämställs

Read More
Vad är maskulinitet?
Om manlighet

Är skillnader mellan män och kvinnor bara en social konstruktion? Eller främst en biologisk verklighet? I den här artikeln fokuserar jag främst på vad som är maskulint och lyfter endast fram feminina egenskaper för att påvisa hur dessa skiljer sig åt från maskulina egenskaper. Förnekare mellan könen brukar påstå att

Read More