Posts Tagged

personlig utveckling

Har svenska män gett upp?
Om manlighet

Allt färre svenska män går vidare till högre studier, startar företag, gifter sig, avancerar i karriären och utvecklas. Vad beror detta på?

Read More
När livet känns meningslöst - några tips
Andlig och mental utveckling

Under perioder av livet har jag upplevt hur allting känns meningslöst. När ingenting lockar, och livet som sådant ter sig som slöseri med tid. Men jag har gång på gång återfått livsgnistan, och här är några tips.

Read More
Ensam är stark, tillsammans är starkare
Relationer

För många finns det en falsk dikotomi mellan att vara ensam och stark, eller att finna styrka i nätverk och gemenskap. Du kan få båda.

Read More
Stå för något - låt det ironiska folket skratta
Allmänt

Låt de ironiska människorna skratta åt dig. Deras liv är tomma och de har inte modet att stå för något. Ignorera dem.

Read More
Välj smärtan först
Andlig och mental utveckling

Nästan allt som är bra för oss, börjar med smärta och slutar med belöning. För det som är dåligt för oss gäller det motsatta.

Read More
Planera för möjlighetskostnad
Andlig och mental utveckling

Många av oss tänker på sådant som kan gå fel när vi utmanar vår bekvämlighetszon. Istället för att tänka på faran med att inte agera.

Read More
Välmående får dig att misslyckas
Andlig och mental utveckling

Det finns två typer av litteratur inom personlig utveckling. Den ena handlar om att hitta sin inre styrka, den andra om verklig förbättring.

Read More
Feminister vill ha beta till det nya alfa
Om manlighet

Parallellt med att demonisera traditionellt maskulina män försöker feminister att lyfta fram den mjuka, hunsade betan som en ”ny sorts alfa”.

Read More
Vikten av att inspireras av oliktänkande
Andlig och mental utveckling

Vi förklarar fördelen med att lyssna på oliktänkande, att inte bara omge sig med ja-sägare. Gå utanför din komfortzon för att utvecklas.

Read More
Träning i kampsport ger ett flertal fördelar för män
Fysisk utveckling

Kampsport tränar oss män både mentalt och fysiskt. Läs om olika fördelar denna träningsform ger i denna artikel.

Read More