Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är jag menad att bli? Dessa är några av de viktigaste frågorna för oss att besvara om vi vill bygga verklig självkänsla.

I mina tidigare artikel ”så får du självkänsla som en rockstjärna” skrev jag om hur självförtroende är något du bygger genom erfarenhet, som i sin tur skapar förtroende för dina egna förmågor och färdigheter. Självkänsla däremot är lite mer komplicerat, det handlar om vem du är på djupet, din ”känsla för vem och vad du är”. Jag har delat upp detta i två kategorier: identitet och potential.

Del 1 – Identitet, vem är du egentligen?

Ordet identitet betyder ”det du inte kan förändra”, som etnicitet, kön och ättelinje med mera. Jag har en stor tilltro till våra möjligheter att utvecklas bortom de förutsättningar vi föds med, annars vore det meningslöst att skriva om personlig utveckling. Med det sagt skriver jag inte under ”Tabula rasa” idén att vi är ”oskrivna blad” och att vi kan byta kön eller etnicitet med mera utifrån våra preferenser.

En stor del, åtminstone femtio procent av vilka vi är har vi ärvt med våra gener. Men de andra femtio procenten är sådant vi kan påverka. Men det är viktigt att vi erkänner båda delar. Jag är bra på många saker, men inte predisponerad för att vara bra på matematik, jag kan säkerligen bli mycket bättre genom hårda studier, men jag kommer aldrig bli nästa Einstein.

Självkännedom om vad jag är bra eller dålig på av naturen, hjälper mig att fatta beslut baserad på mina inneboende egenskaper som jag inte haft möjlighet att välja.

Jag är en svensk, en man och en Almgren

En av de mer tabubelagda delarna av vår identitet är vår etnicitet, åtminstone om du är en vit man. För exempelvis svarta, judiska eller asiatiska män är detta något viktigt och självklart (läs även ”hatindustrin mot vita män”). Men erkännande och stolthet för vår etniska bakgrund är något alla män (oavsett bakgrund) borde ha.

Du är givetvis mycket mer än din etnicitet, men det är onekligen en del av vem du är. Svarta över hela världen kände med rätta stolthet när Obama blev president, eftersom det säger något om svarta mäns potential.

En annan kontroversiell del är givetvis din identitet som man (läs även ”vad är maskulinitet”). Oavsett om du ser dig själv som urtypen av en maskulin alfa, eller inte bryr dig så mycket, är din maskulinitet något som förpliktigar (läs även Tre F) och påverkar samhällets förväntningar på dig.

Jag och min far

Jag har en ganska komplicerad relation med min far, som jag även nämnt i förbigående i min recension av No more Mr Niceguy. Det är väldigt lite vi tycker lika om vad gäller hobbys, politik med mera. Men nu när jag är fyrtio och har tre egna barn, har det blivit alltmer tydligt för mig hur lika vi faktiskt är, åtminstone i temperament, svagheter och styrkor.

Med hjälp av tidigare nämnda bok har jag lärt mig att försonas med min far och även att vara stolt över det som är bra med våra likheter. Om du också har en svår relation med din far, hävdar jag att en försoning med honom kan vara en av de viktigaste saker du kan göra som man. Detta förtjänar en artikel i sig självt, men börja med tidigare nämnda bok.

Del 2 – din potential

Vad en man kan göra, kan en annan man göra

Anthony Hopkins i filmen The Edge

Du kommer inte automatiskt bli nästa Dolph Lundgren bara för att du är svensk, du kommer inte automatiskt bli en bra författare om din far var det, du kommer inte automatiskt bli en bra man bara för att du föddes med en penis. Däremot säger din etnicitet, ditt kön och din ättelinje något om din potential. Ditt blod, din medfödda identitet är inget löfte om framgång, bara en möjlighet.

Just nu är svenska män generellt sett kända som extremt mesiga och kuvade, men om vi ser till tidigare generationer av män som soldater, karoliner och vikingar, kan vi inse att vi har en medfödd potential att vara en av världens mest fruktade och respekterade krigare. Om din far klarade av att försörja sin familj innebär det sannolikt att du har samma potential.

Om du är en man kan du troligtvis lära dig att bemästra vad andra män genom historien bemästrat!

Hur stärker du din självkänsla?

Din självkänsla bör alltså bygga på vem du är genom din födsel och vad du har potential att göra, medan ditt självförtroende är något du bygger genom att leva ut din fulla potential. En stark självkänsla är därmed en viktig förutsättning för att bygga självförtroende, men hur bygger vi en stark självkänsla? Här är tre steg:

Studera ditt folks historia: genom att förstå vilka vi var igår kan vi bygga förståelse för varför vi är dem vi är idag. Vi kan lära oss något om vår inneboende potential men även om potentiella inneboende svagheter, som alla folk har.

Studera din familjs historia: jag har turen att min faster var släktforskare, så jag har en stamtavla över min fars sida som sträcker sig tillbaka till 1400-talet. Att se denna lista över torpare, klockare, bönder och enstaka soldater är något som inte bara gör mig stolt, men även väldigt ödmjuk.

Studera manlighet: genom att studera manlighet lär du dig inte bara om vad det innebär att vara man, men även hur du kan bli bättre på det. Här på maskulint har vi hundratals artiklar som kan hjälpa dig att göra just det.

Läs även:

Skapa kluster av utveckling för din självkänsla