Mainstream-media har börjat tala mycket om att bekämpa machokultur. Men vad betyder macho egentligen? Och är det något bra eller dåligt för män?

Ordet macho kommer från det spanska machismo som är mer eller mindre synonymt med att vara manlig. Ordet har en lång bakgrund i framförallt iberiska kulturer som i Spanien och Portugal, där det förknippas med styrka, ära och mästerskap. Det är även förknippat med en mans förmåga att försörja och beskydda sin familj.

Med andra ord är den traditionella betydelsen av ordet macho (machismo) något positivt i linje med universella manliga värderingar och de fyra manliga dygderna.

Förvanskningen av macho av engelskspråkiga aktörer

I den engelskspråkiga världen har ordet macho fått en annorlunda och negativ betydelse, framförallt tack vare grupper som är negativa till maskulinitet som börjat använda detta som ett skällsord för att beskriva en sorts manlig karikatyr som är skrytig och våldsam mot kvinnor. Enligt moderna engelska definitioner anses även ordet vara synonymt med ”överdriven maskulinitet” eller ”hypermaskulinitet”.

Vad är hypermaskulinitet?

Med överdriven manlighet menar en del någon som poserar eller överdriver sina manliga egenskaper, men en sådan person borde väl bara kallas för en posör? Någon som överdriver i framhävandet av sin kunnighet kallas ju inte för hyperkunnig.

Den andra delen av ordet hypermaskulinitet syftar på män som använder våld mot kvinnor. Visserligen är kapacitet till våld historiskt sett en manlig egenskap, men inte specifikt riktat mot kvinnor. En mans styrka och aggressivitet kan lika gärna användas för att skydda en kvinna emot våld, är inte det också hypermaskulinitet i så fall?

Är en kvinnlig prostituerad överdrivet kvinnlig?

Detta leder även till frågan om ifall det finns en kvinnlig motsvarighet? Som ”överdriven kvinnlighet” eller ”hyperfeminin”? Kvinnor har ett övertag mot män på den sexuella marknaden. Sperma är billigt, ägg är värdefulla. Är en kvinna som utnyttjar sin sexuella dragningskraft för att manipulera män då hyperfeminin?

Det är rätt uppenbart att den feministiska beskrivningen av ”överdriven maskulinitet” utgår från att manlighet är något negativt i grunden vilket innebär: desto mindre manligt desto bättre.

Hypermaskulinitet och toxisk maskulinitet

Utöver redan nämnda hypermaskulinitet som ska föreställa ”överdriven maskulinitet”, används ofta begreppet ”toxisk maskulinitet”. Det senare begreppet ska beskriva de destruktiva konsekvenserna av det förra begreppet.

I själva verket betyder de ungefär samma sak och liknar mer ett meningsutbyte man hör på en skolgård mellan två sjuåringar, än några akademiska begrepp. Typ ”du är inte bara dum, du är superduper dum”. Eller ”du luktar så illa att du måste vara toxisk”.

Var macho och lev längre

Istället för att acceptera feministernas appropriering och förlöjligande av den iberiska beskrivningen av manlighet eller machismo, bör vi istället tolka den utifrån dess ursprungliga betydelse. Om du är macho ur denna aspekt är det något att eftersträva och vara stolt över.

Enligt en studie från karolinska institutet visar det sig även att machomän lever längre än mjuka män.

https://www.aftonbladet.se/halsa/a/P3veO7/bli-macho–lev-langre

Rekommenderar läsning:

Fyra egenskaper som utmärker en alfahanne

Fyra råd som höjer dig över massan av män

Fyra råd ytterligare som höjer dig över massan av män

Var en patriark, inte en ungtjur

Jakten på patriarkatet