Betamän och manshatande feminister hävdar ofta att sådant som sexuella övergrepp och olyckor på arbetsplatser beror på ”machokultur” och ”överdriven manlighet”. Vi menar att dessa fenomen har mer att göra med ett överskott av omanliga män.

I decennier har vi fått höra argument som att överdriven manlighet leder till våld mot kvinnor, och det något motstridiga ”riktiga män slår inte kvinnor”. Samtidigt verkar svaga män och feminister vara överens om att män måste bli mer feminina för att stoppa alltifrån skogsbränder till fenomen som Metoo. I denna artikel vill jag argumentera för varför de flesta av dessa problem är ett direkt resultat av en brist på maskulina män och inte tvärtom.

Bakom dessa slutsatser finns det massor av empirisk forskning, läs min artikel om biologiska skillnader mellan män och kvinnor.

Metoo och våldtäkter

Ja det stämmer att män står för den absoluta majoriteten av våldtäkter och att de flesta offer är kvinnor (borträknat fängelser och homosexuella våldtäkter). Det är lika sant att det är en väldigt liten minoritet av svenska män som våldtar. Män har en mycket högre sexuell drift än kvinnor eftersom vi producerar upp till sexton gånger mer testosteron. Men mentalt friska män har även en stark drivkraft av att lyckas förföra och tillfredsställa kvinnor.

Det är därför produkter, böcker och kurser för att hjälpa män att tillfredsställa kvinnor är en miljardindustri, om män nöjde sig med att bara penetrera kvinnor och gå vidare, skulle ingen bry sig om detta. Det är även välkänt att till och med bland manliga brottslingar, finns det inget män avskyr mer än våldtäktsmän. Genom hela vår kända historia har det inte funnits något bättre skydd mot män som våldtar, än starka män som skyddar sina kvinnor.

Om vi ser till majoriteten av de kända fall av män som åkt dit på Metoo, handlar det oftast om fysiskt svaga, oattraktiva och omanliga män som förövare. I USA ser vi exempel som den liberala filmikonen Harvey Weinstein som är en överviktig judisk man. I Sverige ser vi oftast uttalade feminister som Fredrik Virtanen. Sällan är det en typisk ”macho” konservativ man som Clint Eastwood eller David Eberhard. Om vårt samhälle präglades av fler maskulina män som beskyddar sina kvinnor, hade dessa feminiserade män troligtvis aldrig vågat ge sig på en kvinna.

Risktagande och olyckor

I en artikel som vi uppmärksammade på vår Twitter, visade statistik att det oftast är män som råkar ut för farliga olyckor på arbetsplatser. Den feministiska skribenten bakom artikeln försökte skylla detta på en ”machokultur”. Vi påpekade i detta samband det uppenbara, att fler män råkar illa ut på jobbet eftersom män i regel jobbar med farligare uppgifter än kvinnor.
Det stämmer förvisso att män har en biologisk predisponering till att ta större risker än kvinnor.

Men det stämmer även att män har en större predisponering till ansvarstagande än kvinnor. Detta leder till att män oftare tar större risker, men eftersom vi även är kulturellt och biologiskt betingade till större ansvarstagande, leder detta till att vi tar fler övervägda risker. Om vi utgår från de fyra manliga dygderna, är mod en viktig dygd, vilket kan leda till risktagande. Men även mästerskap är en manlig dygd, vilket bör förhindra dumdristighet.

Våld mot de svaga i samhället

I ett klipp som blivit viralt på Facebook och Youtube berättar en svensk polis om sina upplevelser från ett brottsligt ”utanförskapsområde” i Stockholm. För att hålla sig inom åsiktskorridoren avslutar han klippet med att skylla alla hemska brott han sett på ”machokultur” (duktig pojke). De exempel han tar upp i klippet gäller sådant som en ung pojke som rånar en butik med en kniv och rån emot äldre. Det stämmer förvisso att män har en större kapacitet och benägenhet till våld än kvinnor. Men det är lika sant att män har en biologisk predisponering till att beskydda kvinnor, barn och sina samhällen.

Män är grovt överrepresenterade inom våldsbrott, men det handlar fortfarande om en väldigt liten minoritet av män. Dessutom glömmer man även att ta upp det faktum att den absoluta majoriteten av våldsbrott stoppas av maskulina män. Det är oftast män som är ordningsvakter, poliser och militärer som förhindrar våldsamma män från att skada andra. Det finns givetvis män som använder sig av omotiverat våld som har högt testosteron. Men studier visar att män med lågt testosteron ofta är mer våldsamma än män med normala nivåer.

Maskulinitet, traditioner och manliga förebilder

Män står bakom både det bästa och det sämsta i världen. Män bygger civilisationer, och det är oftast män som bränner ned dem. Det är oftast män som förgriper sig på kvinnor, men det är även män som oftast skyddar kvinnor. Likt en eld kan användas för förödelse eller för att värma ett hem, en yxa kan krossa skallar eller hugga ved. Så kan män ta oss till månen eller skapa ett helvete på jorden.

I traditionella samhällen är man väl medvetna om detta, vilket är anledningen till att de skapat traditioner och riter för att lära unga män att tygla sin maskulina egenskaper och använda dem till godo. Genom konfirmationen, militärtjänst till och med pojkscouterna fyller en funktion.

Men den troligtvis viktigaste och mest konsekventa inflytandet på en man är bilden av hans far. I vår kultur har vi förminskat fädernas roll och många pojkar växer upp med singelmammor. För att förstå förödelsen denna utveckling skapar läs min artikel om fädernas betydelse. Otyglad maskulinitet kanske ligger bakom många av de problem vi ser idag, men för att citera särartsfeministen Caille Paglia ”om civilisationen hade lämnats i kvinnliga händer hade vi fortfarande levt i gräshyddor”.